KayItlar ve Şartlar

Bu Kullanım Hüküm ve Koşulları, Göztepe Nida Kule Bora Sok. Kat:1 Merdivenköy, Kadıköy, İstanbul adresinde yerleşik Mazda Motor Logistics N.V. Merkezi Belçika Türkiye İstanbul Şubesi (bundan sonra "Mazda" olarak anılacaktır) tarafından www.mazda-press.com ("Web Sitesi" ya da "Mazda Basın Portalı") sağlanan bilgilerle ilgili olarak kullanıcılar ile Mazda arasındaki ilişkiyi düzenler.

Lütfen Mazda Basın Portalını kullanmadan önce Hüküm ve Koşulları dikkatlice okuyunuz.

Bu web sitesini kullanarak, kayıt olup olmadığınıza bakılmaksızın, Hüküm ve Koşulları kabul etmiş olursunuz.

Kullanım Hüküm ve Koşulları'nda Değişiklik

Kayıtlı olmayan kullanıcılar için, söz konusu web sitesini kullanırken bu Kullanım Hüküm ve Koşulları'nın mevcut sürümü geçerli olacaktır.

Web sitesi yoluyla kayıt yaptıran kullanıcılar için, bu Kullanım Hüküm ve Koşulları'nın kullanıcıların kayıt yaptırdığı esnadaki mevcut sürümü geçerli olacaktır.

Kullanım Hüküm ve Koşulları'ndaki değişiklikler, kayıtlı kullanıcılara e-posta yoluyla ve/veya web sitesinde duyurulacaktır. Değiştirilen Kullanım Hüküm ve Koşulları'nın geçerli olması için kullanıcının onayı gereklidir.

Kullanıcının değişiklikleri kabul etmemesi durumunda Mazda, kullanıcı ile ilişkiyi feshetme hakkını saklı tutmaktadır.

Web sitesine kayıt gazeteciler ve medya çalışanları için ayrılmıştır.

Kullanıcı, kayıt sırasında geçerli ve eksiksiz bilgi sağlayacağını ve üçüncü taraflara ait hakları ihlal etmeyeceğini kabul eder. Örneğin kişisel bilgilerin veya üçüncü tarafa ait verilerin (örn., üçüncü tarafın ismi veya e-posta adresi) kendi onayları olmadan kullanılması durumunda üçüncü taraf haklarının ihlali söz konusudur. Birden fazla kayıt işlemine izin verilmez.

Kullanıcı tarafından verilen bilgiler ilk kayıt işleminden sonra değişirse, kullanıcı, kullanıcı alanındaki ilgili bilgileri derhal düzelteceğini veya güncelleyeceğini kabul eder.

Şifre Kullanımı ve Sorumluluğu için Kurallar

Kayıtlı kullanıcıların, kullanıcı isimlerini ve şifrelerini kesinlikle gizli tutmaları ve yetkisiz kullanıcıların bu bilgilere asla erişmemesini sağlamaları gereklidir.

Suistimale karşı şifre koruma sorumluluğu tümüyle kullanıcıya aittir. Eğer bir kullanıcı kendi şifresinin yetkisiz kişilerce bilindiğini veya başka bir suistimal riski olduğunu fark ederse derhal Mazda Türkiye'yi konudan haberdar etmelidir. Mazda Türkiye, söz konusu şifreyi engellemek için uygun işlemlerde bulunacaktır.

Göztepe Nida Kule Bora Sok. Kat:1 Merdivenköy, Kadıköy, İstanbul adresinde yerleşik Mazda Motor Logistics N.V. Merkezi Belçika Türkiye İstanbul Şubesi, söz konusu suistimalde Mazda Türkiye veya yasal temsilcisi ya da acentesinin ağır bir kusuru veya kasten payı olmaması kaydıyla şifrelerin suistimalinden kaynaklanan kayıp veya hasardan sorumlu tutulamaz.