Gizlilik Beyanı

Müşteriler ve Potansiyel Müşteriler İçin Veri Koruma Hakkında Bilgi

 

I.            AB Veri Koruma Yönergesi’nin (“GDPR”) 13, 14 ve 21. maddelerine dayanarak işlediğimiz verilere ilişkin Veri Koruma Hakkında Bilgi

Veri korumayı çok ciddiye alıyoruz ve bu noktada sizleri verilerinizi nasıl işlediğimiz ve veri koruma düzenlemeleri kapsamında sizin buna karşılık talep ve haklarınızın neler olduğu hakkında bilgilendirmek istiyoruz.

 

1.      Veri sorumlusu ve iletişim bilgileri aşağıdaki şekildedir: 

Veri Sorumlusu   

Mazda Motor Logistics Europe N.V.

Blaasveldstraat 162, 2830 Willebroek, België

Tel.: + 32-3-860-1211

 

2. Verilerinizin işlenmesinin amacı ve hukuki dayanağı

Kişisel verileri, AB Veri Koruma Yönergesi’nin (GDPR) zorunlu şartlarına uygun olarak ve ulusal veri koruma hukuku ile uygulanabilir diğer veri koruma hükümleri kapsamında işliyoruz (aşağıda detayları üzerinde durulacaktır.). Hangi verilerin işlendiği veya bu verilerin nasıl kullanıldıkları büyük ölçüde her bir somut olayda talep edilen veya üzerinde anlaşılan hizmete bağlı olarak değişmektedir. Veri işleme amacına ilişkin daha fazla detay veya ek bilgi, size sağlanan ilgili sözleşme belgelerinde, formlarında, niyet açıklamalarında ve/veya diğer bilgilerde bulunmaktadır. (Örneğin web sitemizin kullanım içeriği veya şart ve koşullarımızda) Ek olarak, internet sitemizden takip edebileceğiniz üzere, işbu veri koruma bilgileri zaman zaman güncellenebilecektir.

2.1. Sözleşme veya sözleşme öncesi tedbirlerin yerine getirilmesine uygun amaçlar (GDPR Madde 6/1-b)

Kişisel verilerin işlenmesi faaliyeti sizlerle olan sözleşmelerin uygulanması ve özellikle taleplerinizin yerine getirilebilmesi amacına yönelik olarak sürdürülmekte, böylece işleme faaliyeti üreticinin garanti, opsiyonel ekstra garanti, Mazda Bakım Hizmetleri, Dijital Servis Kayıtlarının sürdürülebilirliği, özürlüler için bonus programlar, araç finansmanı için yardım vb. sunabilmesini sağlamaktadır. Kişisel veri işleme aynı zamanda sözleşme öncesi ilişkiler çerçevesinde faaliyet ve tedbirleri yürütebilmek için de kullanılmaktadır, örneğin potansiyel müşterilerin test sürüşü için talepleri halinde. Siparişlerinize göre gerekli hizmet, tedbir ve faaliyetleri sağlamaktayız. Bu gereklilik; sizlerle sözleşmesel ilişkileri, işlemlerin ve siparişlerin doğrulanabilirliğini, uygun belgelendirme, şikayetler, garanti anlamında kalite kontrolünün yanı sıra diğer anlaşmaları, kontrol ve bakım görevlerinin yerine getirilmesinin yanı sıra iş süreçlerinin kısaltılması ve kontrol edilmesi tedbirlerini, iştiraklerin denetimini (örneğin ana firmanın); ürün takibini, ürün korumasını – ürün geliştirme ile birlikte yol trafiği güvenliğini (örneğin geri arama ve hizmet kampanyalarıyla) – ve gelişimi, şirket yönetimi için istatistiksel değerlendirmeyi, fiyat raporlaması ile kontrolünü, raporlamayı, içsel ve dışsal iletişimi, acil durum yönetimini, işletim hizmetlerinin vergi incelemesi ile muhasebesini ve hukuki uyuşmazlık hallerinde savunmayı; bina ile fabrika güvenliği de dahil olmak üzere genel ve IT (sistem içerisinde ve güvenilirlik testleri) güvenliğinin güvenceye alınmasını, ulusal otorite uygulamaları ve güvencelerini (erişim kontrolleri anlamında); verilerin ulaşılabilirliği, gerçekliği ve bütünlüğünün garanti altına alınmasını, cezai suçların soruşturulması ve önlenmesini; denetleyici kurum veya denetleyici otoritelerin kontrolünü (örneğin denetim) içermektedir.

2.2. Tarafımızın veya üçüncü tarafların meşru menfaati çerçevesindeki amaçlar (GDPR madde 6/1-f)

Sözleşmenin yerine getirilmesinin ötesinde, verilerinizi kendi meşru menfaatimiz veya üçüncü tarafların meşru menfaatleri gerektirdiği takdirde, özellikle de aşağıdaki amaçların varlığı halinde, işlemekteyiz:

 • Verilerinizin kullanılmasına itiraz etmediğiniz sürece tanıtım veya pazar ve kamuoyu araştırması;
 • Ekonomik riskimizi aştığında kredi kuruluşları ile veri değiştirme ve bu kuruluşlardan bilgi edinme;
 • İhtiyaç analizleri için süreçlerin incelenmesi ve etkinlik sağlanması;
 • Mevcut sistem ve süreçler dahil olmak üzere hizmetlerin ve ürünlerin geliştirilmesi;
 • Şirket satış görüşmeleri esnasında gerekli özen çerçevesinde kişisel verilerin paylaşılması;
 • Hukuki yükümlülükleri aşsa dahi, Avrupa ve uluslararası anti terörist listeleri ile karşılaştırma için;
 • Verilerimizin zenginleştirilmesi, kamuya açık verilerin araştırılması ve kullanılması gibi;
 • İstatistiksel değerlendirme veya pazar analizleri için;
 • Karşılaştırmalarda;
 • Hukuki taleplerin ileri sürülmesi ve doğrudan sözleşmesel ilişkiden kaynaklanmayan hukuki uyuşmazlıkların savunmasında;
 • Zorunlu veri işlenmesi, eğer verinin silinmesi mümkün değil veya özel saklama çeşidinden dolayı silinmesi orantısız bir şekilde fazla çaba gerektiriyorsa;
 • Puanlama sistemi veya otomatik karar verme süreçlerinin gelişimi;
 • Cezai suçların soruşturulması ve önlenmesi, eğer tamamen hukuki gereklilikler için yapılmıyorsa;
 • Bakım görevinin ötesine geçtiği takdirde bina ve fabrika güvenliği (örneğin erişim kontrolü ve güvenlik kameraları);
 • İçsel ve dışsal soruşturmalar, güvenlik değerlendirmesi;
 • Kalite kontrol ve eğitim amaçları için telefon konuşmalarının gözlemlenmesi veya kayıt altına alınması;
 • Özel hukuk veya kamu belgelerinin korunması ve himayesi
 • Cezai suçlar durumunda veya bunların önlenmesi ile birlikte çalışanlar ve müşterilerin güvenliği için kamera kaydının yanı sıra uygun tedbirler kapsamında yerel otoritelerin uygulama ve müsaderesi

2.3. Sizin izniniz çerçevesindeki amaçlar (GDPR madde6/1-a)

İzninizin sonucu olarak belirli amaçlar için (örneğin özel amaçlar için şirket iletişim sistemlerinin kullanılması, internette yayınlamak için sizin fotoğraflarınız) verileriniz işlenebilmektedir. Kural olarak, bu izni her zaman geri alabilirsiniz. Bu kural, GDPR yürürlüğe girmeden önce, yani 25 Mayıs 2018’den önce yapılan izin beyanlarına da uygulanır. Geri alma veya izin vermeme durumlarında izin vermemenin sonuçları hakkında bilgilendirilebilirsiniz.

Genel anlamda, iznin geri alınması yalnızca geleceğe etkilidir. İzinden önce işlenen veriler geri alma işleminden etkilenmez ve hukuka uygun olmaya devam eder. 

2.4. Yasal Gerekliliklere ve kamu menfaatine uyumun amacı:

Şirket olarak iş hayatında yer alan herhangi bir çalışan gibi bizler de çok sayıda yasal yükümlülüklere sahibiz. Bunlar öncelikli olarak yasal gerekliliklerdir (örn. Ticari ve vergi kanunları), bununla birlikte denetim kanunları veya hükümet tarafından belirlenen diğer şartlar da yükümlülüklerimizden bazılarıdır.

Verileri işlenmesinin amaçları arasında kimlik ve yaş kontrolleri,  kara para aklamanın ve sahteciliğin önlenmesi (örn. Avrupa ve uluslararası terörle mücadele listeleriyle karşılaştırmalar), vergi yasalarına göre kontrol ve bildirim yükümlülüklerine uyumun yanı sıra veri koruma ve veri güvenliği için; vergi danışmanları / denetçiler, mali ve diğer hükümet yetkilileri tarafından yapılan denetimlerde çıkan veri sonuçlarının arşivlenmesi sayılabilecektir.

Buna ek olarak, kişisel verilerin delil toplama, yasaların uygulanması, ceza kovuşturması veya medeni hukuk iddialarının yerine getirilmesi amacıyla hükümet / mahkeme tedbirleri çerçevesinde açıklanması gerekebilir.

 

3. Sizden doğrudan almadığımız ve işlediğimiz veri kategorileri ve bu verilerin nereden temin edildiği

Sizinle yaptığınız sözleşmesel ilişki ve sizin tarafınızdan gerçekleştirilen faaliyetler için gerekli olması durumunda, yetkili Mazda Ağımızdan veya diğer şirketlerden (örneğin Sigorta Şirketleri, Finansman Sağlayıcıları) veya diğer üçüncü taraflardan (Kredi Kuruluşları, Adres Yayıncıları) yasal olarak aldığımız verileri işleyebiliriz. Ek olarak, kamuya açık kaynaklardan (örneğin, ticari sicil kayıtları, dernek kayıtları, nüfus kayıtları, basın, internet ve diğer medya kayıtları gibi) yasal olarak aldığımız kişisel verilerinizi yasal düzenlemelere uygun olarak işleme iznimiz bulunmaktadır.

İlgili kişisel veri kategorileri özellikle şunlar olabilir:

 • Kişisel veriler (isim, doğum tarihi, doğum yeri, uyruk, medeni hal, mesleki/ticari karşılaştırılabilir veriler, irtibat kişisi, sürücü bilgileri ve benzeri veriler)
 • İletişim verileri (adres, e-posta adresi, telefon numarası ve benzeri veriler)
 • Kiraya veren ve Kiralayan kişi verileri
 • Adres verileri (nüfus kayıt verileri ve karşılaştırılabilir veriler)
 • Ehliyet veya Kimlik Kartı Verileri,
 • Banka ve Kredi kartları için ödeme onayı / teyidi
 • Mali durumunuz hakkında bilgi (puanlama da dahil olmak üzere kredibilite verileri, yani ekonomik riskin değerlendirilmesi için veriler)
 • Müşteri geçmişi
 • Tanı verileri dahil teknik araç verileri
 • Bakım ve onarım bilgileri
 • Tarafımızdan gönderilen telemedia kullanımınızla ilgili veriler (ör. web sitelerimize, uygulamalarımıza veya bültenimize erişim süresi, tıklanan sayfalar / bağlantılar veya girişler ve karşılaştırılabilir veriler)
 • Video verileri

 

4. Alıcılar veya Veri Alıcılarının Kategorileri

Şirketimizde verileriniz, sözleşmesel ve yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla verilerinizin işlenmesi ve uygulanması çerçevesinde verilerinize ihtiyaç duyan iç ofisler veya organizasyon birimi tarafından alınmaktadır. Verileriniz yalnızca aşağıdaki hallerde dış ofislere ve kişilere açıklanır / iletilir.

 • Sözleşmenin uygulanması ile bağlantılı olarak;
 • Yasal yükümlülükleri yerine getirmek için veya veri aktarımının kamu yararına olduğu hallerde bilgi, bildirme veya aktarma ((örn. işverenin sorumluluk sigortası kuruluşu, sağlık sigortası programları, mali makamlar)  yetkisine sahip olduğumuz veya bu haklara sahip olduğumuz amaçlar için (bkz. 2.4);
 • Bizim tarafımızdan görevlendirilen dış hizmet sağlayıcısı firmaların sözleşme uygulayıcısı veya belirli işlemleri üzerine alan taraf (örneğin yol yardımı, isteğe bağlı uzatılmış garanti, Mazda Bakım Hizmeti sağlayan hizmet sağlayıcıları ile Leasing ve Finansman Sağlayıcıları, dış veri merkezleri, IT uygulamalarının desteklenmesi ve sürdürülmesi, arşivleme, belge işleme, çağrı merkezi hizmetleri, uyumluluk hizmetleri, kontrol, kara para aklamayı engellemek için veri tarama, veri doğrulama ve veri koruma, veri onaylama ve koruması, güvenilirlik kontrolü, veri imhası, satın alma/tedarik, müşteri yönetimi, mektup takımları, pazarlama, medya teknolojisi, araştırma, risk kontrol etme, faturalandırma, telefon hizmeti, web sitesi yönetimi, denetim hizmetleri, kredi kurumları, veri açıklaması için matbaa fabrikası veya şirketi, kargo hizmetleri, lojistik);
 • Sözleşme’nin 2.2 maddesinde belirtilen amaçlar çerçevesinde bizim veya üçüncü kişilerin meşru menfaatlerinin bir sonucu olarak (örneğin; resmi makamlar, kredi kurumları, tahsilat kurumları, avukatlar, mahkemeler, değerleme şirketleri, bir gruba ait olan şirketlere ve onların organlarına)
 • Verilerinizin üçüncü kişilere iletilmesine izni verdiyseniz.

 

Sizi ayrıca bilgilendirmediysek, verilerinizi üçüncü taraflara iletmekten kaçınırız.

Bir siparişin işlenmesi çerçevesinde hizmet sağlayıcıları ile çalışılması durumunda, verilerinizi yeterince koruyabilmek adına verileriniz tarafımızca sağlanan güvenlik standartlarına tabi olacaktır. Diğer tüm durumlarda, alıcılar yalnızca verileri kendilerine gönderilen amaçlar için kullanabilir.

 

5. Verilerinizin saklandığı sürenin uzunluğu

Verilerinizi iş ilişkimizin süresi boyunca işliyor ve saklıyoruz. Bu ayrıca bir sözleşmenin (sözleşme öncesi yasal ilişki) başlatılmasını ve bir sözleşmenin yürütülmesini de içermektedir.

Bunun ötesinde Ticari veya Vergi Kanunu’ndan kaynaklanan çeşitli saklama ve belgeleme yükümlülüklerine de tabiyiz.   Sözleşme ilişkisinin veya sözleşme öncesi yasal ilişkinin sona ermesinden itibaren 10 yıl boyunca verileriniz saklanabilecektir. Ayrıca, özel yasal hükümler daha uzun tutulmayı gerektirebilir. (örneğin; gerekirse geri çağırma veya servis kampanyaları başlatmak için ürünlerimizi araç ömrünün sonuna kadar izleme yükümlülüğümüz bulunmaktadır.)

Verilerinize sözleşme ya da yasal yükümlülükler kapsamında artık ihtiyaç duyulmaması halinde, (2.2 maddede belirtilen amaçların veya meşru bir menfaatin gereği olarak verilerin tutulması gerekmedikçe) düzenli olarak silinir. Örneğin, özel bir veri depolama işlemi gerçekleştirildiyse, verilerin silinmesi mümkün değilse ya da verilerin silinmesi makul olmayan masrafların doğmasına neden oluyorsa meşru bir menfaat söz konusu olabilecektir. Verilerin silinmesi için uygun teknik ve organizasyonel önlemlerin bulunması hali bu istisnanın dışındadır.

 

6. Üçüncü bir ülkede veya uluslararası bir kuruluşta veri işleme

Verileriniz; bizim veya üçüncü bir kişinin meşru menfaatinin söz konusu olması halinde ya da bize böyle bir onay vermiş olmanız durumunda, size karşı sözleşmesel bir yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla (örneğin, başka bir ülkeye gönderildiyseniz), ya da kanuni bir yükümlülüğümüzden dolayı (örneğin, vergi kanunları uyarınca bildirim yükümlülükleri), Avrupa Ekonomik Alanı dışında yer alan ülkelerdeki ofislere aktarılabilecektir.

Aynı zamanda, verileriniz üçüncü bir ülkede, hizmet sağlayıcılar tarafından siparişinizin işlenmesi ile bağlantılı olarak da işlenebilir. AB Komisyonu tarafından, söz konusu ülkede makul düzeyde bir veri koruması bulunması konusunda herhangi bir karar verilmemişse, sözleşmeden doğan hak ve özgürlüklerinizin AB veri koruma gerekliliklerine uygun olarak makul şekilde korunacağını garanti ediyoruz. Talebiniz üzerine konu hakkında size daha detaylı bilgiler sunulabilecektir.

Verilerinizi koruma konusunda sunduğumuz garantiler hakkında bilgi talep edebilir ve bunların bir kopyasını nasıl ve nereden alabileceğinizi sorumlu Mazda Motor Logistics Europe NV Merkezi Belçika Türkiye İstanbul Şubesi’nden öğrenebilirsiniz.

 

7. Araçta Veri Saklama

Elektronik kontrol üniteleri aracınıza monte edilmiştir. Bu kontrol üniteleri, örneğin, araç sensörlerinden aldıkları verileri işlemekte, kendileri üretmekte ya da birbirleri ile değiştirmektedirler. Aracınızın emniyetli çalışması için bazı kontrol üniteleri gereklidir, diğerleri sürücüye sürüş esnasında destek sağlar, konfor veya haber-eğlence fonksiyonlarını etkinleştirir.

Araç içi veri işleme hakkındaki genel bilgiler aşağıda verilmiştir. Aracınızda hangi belirli verilerin hangi amaçla toplandığı, saklandığı ve üçüncü kişilere iletildiğini gösteren daha fazla bilgiyi, etkilenen fonksiyonel özelliklere doğrudan bağlantıların yapıldığı ilgili kullanım talimatlarının "veri koruması" başlığı altında bulabilirsiniz. Bu kullanım talimatları araçta çevrimiçi ve araç konfigürasyonlarına bağlı olarak araç üzerindeki dijital formatta da mevcuttur.

Her araç, kendine mahsus bir araç kimlik numarası ile tanımlanır. Bu araç kimlik numarası ile aracın mevcut ve eski sahipleri saptanabilir. Araçtan elde edilen veriler, örneğin araç plakası gibi başka yollarla, aracın sahibi ya da şoförü saptanabilir.


Bu nedenle kontrol üniteleri tarafından üretilen veya işlenen veriler kişisel veriler olabilir veya belirli koşullar altında kişisel veri olarak tanımlanabilen veriler olabilir. Hangi araç verilerinin mevcut olduğuna bağlı olarak, örneğin sürüş davranışınız, bulunduğunuz yer veya rotanız veya tüketim alışkanlıklarınız ile ilgili sonuçlar çıkarmak mümkün olabilir.


Veri koruma ile ilgili haklarınız

Geçerli veri koruma Yasası uyarınca, kişisel verilerinizi işleyen şirketlere ilişkin bazı haklarınız mevcuttur.

Buna göre, tarafınıza ait kişisel verilerin saklanmış olması koşuluyla, üreticinin ve üçüncü şahısların (örneğin, görevlendirilmiş arıza servisleri  veya atölyeler, araçtaki çevrimiçi hizmet sağlayıcıları) bu verileri ücretsiz olarak ve kapsamlı bir şekilde açıklamasını talep etme hakkınız vardır.    
Bu kapsamda, hakkınızda hangi amaçla hangi verilerin saklandığına ve o verilerin kaynağına ilişkin bilgi talep edebilirsiniz. Bilgi alma hakkınız, verilerin diğer üçüncü taraflara transferini de kapsamaktadır

Özel olarak araçta saklanan veriler, bir uzman yardımı ile örneğin bir araç atölyesinde ücreti mukabilinde görüntülenebilir.


Verilerin açıklanması ile ilgili yasal zorunluluklar

Yasal düzenlemeler izin verdiği ölçüde, üreticiler, kendileri tarafından depolanan bilgileri, resmi makamların talebi üzerine, duruma göre (örneğin, bir suç soruşturması sırasında) gerekli olduğu ölçüde açıklamak zorundadır.

Kamu makamları da geçerli yasalar kapsamında, belirli durumlarda araçlardan veri okunmasına izin verebilir. Örneğin, bir kaza durumunda, kaza koşullarını açıklığa kavuşturmak için hava yastığı kontrol ünitesinden bilgi okunabilir.


Araç üzerindeki operasyonel veriler

Kontrol üniteleri, aracı çalıştırmak için verileri işlerler.

Bu veriler örneğin;

 • araç durum bilgisini (hız, yavaşlama, yanal ivme, tekerlek hızı, emniyet kemeri kullanım göstergesi)),
 • çevre koşullarını (örneğin, sıcaklık, yağmur sensörü, mesafe sensörü) kapsamaktadır.

Bu veriler genellikle çalışma süresinin ötesinde saklanmaz ve sadece aracın kendisinde işlenir. Kontrol üniteleri sıklıkla veri depolama ortamı içerirler. Bunlar, geçici veya kalıcı olarak, aracın durumu, komponent gerilimi, bakım gereksinimleri ve teknik olaylar ve arızalar hakkındaki bilgileri belgelemek için kullanılabilir.

Aşağıdaki bilgiler, teknik yapılandırmaya bağlı olarak depolanabilir:

 • sistem bileşenlerinin çalışma koşulları (örn. dolum seviyeleri, lastik basınçları ve pil durumu),
 • önemli sistem bileşenlerindeki arızalar ve bozukluklar (örn., aydınlatma ve frenler),
 • sistemin olağanüstü sürüş koşullarına verdiği yanıt (örneğin, bir hava yastığının açılması, stabilite kontrol sistemlerinin aktivasyonu),
 • aracın hasar gördüğü olaylar hakkında bilgi,
 • elektrikli araçlar için, yüksek voltajlı akünün şarj durumu ve aracın tahmini menzili.

Özel durumlarda (örneğin, araç bir arıza tespit ederse), normalde depolanmayacak olan verilerin depolanması gerekli olabilir.

Servislerden (örn.,onarım ve bakım hizmetleri için) yararlanırsanız, gerektiğinde, araç kimlik numarasıyla birlikte depolanmış işletim verilerini okumanız ve kullanmanız mümkün olabilir. Araçtaki veriler Mazda ağı çalışanları (örneğin atölyeler, üreticiler) veya üçüncü şahıslar (örneğin arıza hizmetleri, bağımsız tamir atölyeleri) tarafından okunabilir. Aynı durum garanti vakaları ve kalite güvence önlemleri için geçerlidir.

Veri genellikle araç üzerindeki zorunlu olan araç arıza göstergeci bağlantısı üzerinden okunur. İşletim verileri, aracın teknik şartlarını ya da bireysel bileşenlerini belgelemekte ve arıza tespitine, garanti yükümlülüğüne ve kalite iyileştirmesine uyum sağlamada yardımcı olmaktadır. Bu verilerden, özellikle komponent gerilimi, teknik olaylar, işletim hataları ve diğer hatalar ile ilgili bilgiler, gerekirse araç kimlik numarası ile birlikte üreticiye aktarılır. Ayrıca, ürün sorumluluğu üreticinin sorumluluğundadır. Bu amaçla, üretici, araç geri çağırma kampanyaları gibi kampanyalarda, ilgili verileri harici olarak kullanabilir.  Bu veriler ayrıca müşteriden gelen yasal garanti ve üretici garanti taleplerini doğrulamak için kullanılabilir.

Araçtaki hata belleği onarım ve bakım işleri sırasında veya isteğinize bağlı olarak bir servis operatörü tarafından sıfırlanabilir.

Konfor ve araç içi eğlence işlevleri

Konfor ayarları ve kurulumlarını aracınızda saklayabilir, ve bunları istediğiniz zaman değiştirip silebilirsiniz.

Hususi araç kurulumuna bağlı olarak bunlar;

 • Koltuk ve direksiyon pozisyonu kurulumunu,
 • Şasi ayarlama ve havalandırma sistemini,
 • İç aydınlatma gibi kişiselleştirmeleri içerir.

Aynı zamanda, seçtiğiniz kurulum bağlamında araç içi eğlence işlevlerine veri dahil edebilirsiniz.

Hususi araç kurulumuna bağlı olarak bunlar;

 • Multimedya verilerini, örneğin müzik, film veya entegre multimedya sistemde görüntü oynatımını,
 • Entegre navigasyon sistemi veya entegre ellerin serbest kaldığı sistem ile birlikte kullanım için adres rehberi verilerini,
 • Girilen navigasyon varış yerlerini,
 • İnternet hizmetlerinin kullanımına ilişkin bilgileri içerir.

Konfor ve araç içi eğlence işlemleri için bu bilgiler aracınızda veya aracınıza bağladığınız cihazda saklanabilir. (örneğin akıllı telefon, USB çubuğu veya MP3 oynatıcı) Söz konusu verilerin sizin tarafınızdan saklanmış olması koşuluyla bu verileri istediğiniz zaman silebilirsiniz.

Aracınızdan bu verinin iletimi tamamen sizin isteğiniz üzerine, özellikle online hizmetleri kullanırken seçtiğiniz kurulumlara göre yapılır.

Akıllı telefon entegrasyonu, örneğin, Android Oto veya Apple araba oynatma

Eğer aracınız buna uygun olarak teçhizatlandırılmışsa, akıllı telefonunuzu veya bir başka mobil cihazınızı araca bağlayabilir, böylece aracın içindeki entegre kontrol ögelerle bunu kullanabilirsiniz. Akıllı telefon görüntü ve sesleri aracınızın multimedya sistemi ile kullanılabilir. Aynı zamanda belirli bilgiler akıllı telefonunuza aktarılır. Entegrasyonun çeşidine bağlı olarak bunlar yer bilgilerini, gündüz/gece modunu ve diğer genel araç bilgilerini içerir. Lütfen araç/araç içi eğlence sistemine ilişkin çalıştırma talimatlarına bakınız.

Entegrasyon navigasyon veya müzik çalma gibi akıllı telefon uygulamalarının kullanılabilmesine olanak tanır. Özellikle araç verilerine aktif erişim gibi daha fazlasını gerektiren akıllı telefon-araç etkileşimi gerçekleşmez. Daha fazla verinin işlenip işlenemeyeceği akıllı telefon uygulaması sağlayıcısının takdirindedir. Hangi kurulumların kullanılıp kullanılamayacağı söz konusu uygulamaya ve akıllı telefonunuzun işletim sistemine bağlıdır.


Online hizmetler

Eğer aracınız kablosuz ağ bağlantısı ile teçhizatlandırılmışsa, bu durum aracınız ile diğer sistemler arası veri değişimine olanak sağlar. Kablosuz bağlantı, aracınıza özel veya kendinizin mobil terminallere (örneğin akıllı telefon) indirebileceği iletişim ve erişim birimi vasıtasıyla bu olanaktan faydalandırılmıştır. Online işlevler bu ağ bağlantısı aracılığıyla kullanılabilir. Bu işlemler arasında üretici veya diğer bir sağlayıcı tarafından sağlanan online hizmetleri ve uygulamaları kapsar.


Üretici tarafından sağlanan hizmetler

Çevrimiçi hizmetlerimiz bakımından ilgili fonksiyonlar Mazda tarafından uygun bir yerde tarif edilir (örn. Kullanma kılavuzu ve/veya ilgili ülkenin Mazda web sitesinde) ve gerekli kişisel verilerin korunması bilgisiyle birlikte sunulur. Çevrimiçi hizmetlerin sunumunda kişisel verilerin kullanılması söz konusu olabilmektedir. Bu verilerin aktarımı güvenli bağlantıyla,  örneğin, buna özgülenen BT sistemlerinin kullanımıyla, gerçekleştirilir. Ek olarak, kişisel verilerin elde edilmesi, işlenmesi ve kullanılması münhasır olarak yasal izinler çerçevesinde gerçekleşmektedir, örneğin, acil arama sistemleri söz konusu olduğunda sözleşme yoluyla ya da onay alınarak.


Üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetler

Üçüncü kişiler tarafından sağlanan çevrimiçi hizmetlerden faydalanmayı tercih etmeniz halinde, bu hizmetler ilgili sağlayıcının sorumluluğunda olmakla birlikte onların kişisel verilerin korunması ve kullanım koşullarına tabi olacaktır. Üreticinin bu şekilde yapılan veri alışverişi üzerinde bir etkisi bulunmamaktadır.

Başkaca bir hizmet sağlayıcının sunduğu üçüncü kişi hizmetler çerçevesinde kişisel verilerin elde edilmesi, verilerin niteliği ve kullanımı konusunda bilgi edininiz.

 

8. Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Haklarınız

Belirli şartların oluşması halinde, bize karşı kişisel verilerin korunmasına ilişkin haklarınızı kullanabilirsiniz.

 •  Buna göre, GDPR madde 15 uyarınca, sizinle ilgili işlediğimiz ve sakladığımız verilere ilişkin bilgi alma hakkına sahipsiniz.
 • Talep etmeniz halinde, sizinle ilgili işlediğimiz ve sakladığımız doğru olmayan veya hatalı verileri GDPR m.16 kapsamında düzeltme zorunluluğumuz mevcuttur.
 • Talep etmeniz halinde, başkaca mevzuatın yasaklamaması şartıyla, sizinle ilgili işlediğimiz ve sakladığımız verileri GPPR m.16 kapsamında silme zorunluluğumuz mevcuttur.
 • GDPR m.18’de belirtilen ön şartlar göz önünde bulundurulmak şartıyla, verilerinizin işlenmesini sınırlandırmamızı isteme hakkınız vardır.
 • Ek olarak, GDPR m. 21 kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesine itirazda bulunabilirsiniz. Bunu takiben verilerinizin işlenmesini durdurma zorunluluğumuz mevcuttur. Bu itiraz hakkı belirli şartlarla uygulanabilir ve bazı durumlarda şirketimizin hakları, itiraz hakkınızla ters düşebilir.
 • GDPR m.20’de belirlenen şartlarla kişisel verilerinizin düzenli, olağan ve makinece okunabilen bir formatta size iletilmesini ya da 3. Kişilerle paylaşılmasını isteme hakkınız mevcuttur.
 • Kişisel verilerinizin işlenmesi için gösterdiğiniz rızayı her zaman ileriye etkili olarak geri alma hakkınız mevcuttur. (bkz. 2.3)
 • Kişisel Verilerin Korunması Otoritesi’ne şikayette bulunma hakkınız mevcuttur (GDPR m.77). Ne var ki, ilk olarak şikayetlerinizi şirketimize iletmenizi tavsiye ederiz.

Mümkün olan durumlarda, yukarıda bahsedilen haklarınızın kullanımı için yapacağınız başvuruları aşağıda belirtilen Mazda Motor Logistics Europe NV Merkezi Belçika Türkiye İstanbul Şubesi adresine göndermeniz gerekmektedir.

 

 9. Şirketimize veri sağlama zorunluluğunuzun kapsamı

Bizimle sadece sözleşmesel ilişkimizin başlaması ve icrası ile sözleşme öncesi dönemin yürütülmesi için ya da kanunen sizden veri toplamak zorunda olduğumuz hallerde kişisel verilerinizi paylaşmanız gerekir. Bu veriler olmadan sözleşmenin gereklerini yerine getirmemiz mümkün olamamaktadır. Bazı durumlarda bu gereklilik sözleşme kapsamında ilerleyen zamanlarda da hasıl olabilmektedir. Bu çerçevenin ötesinde ve dışında bir veri talep edecek olmamız halinde, bu verileri sağlamanızın rızanıza bağlı olduğu ve sözleşmeyi sakatlamayacağı konusunda sizi bilgilendireceğiz.

 

10. Münferit vakalarda otomatik karar verme sistemlerinin kullanılması (Profilleme gibi)

GDPR m. 22 kapsamında belirlenen şekilde tamamen otomatik bir karar alma sistemi kullanmamaktayız. Gelecekte münferit vakalar için bu tür bir sistem kullanmamız halinde, sizi kanunla öngörülmesi halinde bilgilendireceğiz.

Belirli şartlar altında kişisel verilerinizi bazı kişisel özelliklerinizi değerlendirmek amacıyla işlememiz söz konusu olabilir (profilleme). Sizlerle ürünlerimize ilişkin hedefe yönelik bilgi ve tavsiye sunabilmemiz için değerlendirme araçları kullanmamız söz konusu olabilmektedir. Bu araçlar ihtiyaç temelli ürün tasarımı, iletişim ve pazarlama gibi faaliyetlerimizi sürdürmemize olanak sağlamaktadır.

Bu gibi süreçler ödeme gücünüzü ve kredibilitenizi ölçmemiz için de kullanılmakla birlikte, para aklama ve dolandırıcılıkla mücadelede de işletilmektedir. “Puanlama değerleri” kredibilitenizi ölçmek amacıyla kullanılabilmektedir. Söz konusu puan değerlendirmesinde, olasılıklar, müşterilerin sözleşmeye bağlı ödeme yükümlülüklerini karşılayabilmesine ilişkin kullanılan matematiksel yöntemlerle hesaplanacaktır. Dolayısıyla puan değerleri, örneğin kredibilitemizi ölçerken, ürün satışlarıyla ilgili karar verirken kullanılır ve risk yönetimimize içkindir. Bu hesaplama sözleşmeye ve kredi kurumlarından alınan bilgilere uygun olarak geliriniz, harcamalarınız, varolan borçlarınız, mesleğiniz, işvereniniz, aldığınız servisin süresi, önceki iş ilişkisi tecrübeniz ve önceki borçlarınızın ödemeleri verileri ile matematiksel ve istatistiki olarak kanıtlanmış ve tanınmış metotlara dayanarak yapılır.

Vatandaşlık bilgileri ve GDPR m.9’da düzenlenen özel nitelikli kişisel verileriniz işlenmemektedir.

GDPR m. 21 kapsamında düzenlenen itiraz hakkınıza ilişkin bilgi

 1. Kişisel verilerinizin GDPR madde 6 bölüm 1 f (bir menfaatin diğeri karşısında üstün kabul edilmesine dayanan veri işleme) ve GDPR madde 6 bölüm 1 e (kamu yararı için veri işleme) çerçevesinde veri işlenmesine karşı her zaman itiraz hakkınız vardır. Bu itiraz hakkının ön koşulu şahsi durumunuzun özelliklerinden doğan bir temelinin olmasıdır. Bu durum aynı zamanda GDPR madde 4, sayı 4 uyarınca profilleme süreçleri için de geçerlidir. İtirazda bulunursanız, veri işlemeye devam etmemiz için sizin menfaat, hak ve özgürlüklerinize ağır basacak kadar ciddi bir gerekçe bulunmaması ya da hukuken gerekli olmaması halinde verilerinizi işlemeyi durduracağız.
 2. Kişisel verilerinizi doğrudan pazarlama faaliyetleri için de kullanacağız. Pazarlama faaliyetlerimizden haberdar olmak istemiyorsanız bu konuyla ilgili itiraz hakkınızı her zaman kullanabilirsiniz. İtirazınız doğrudan pazarlama ile bağlantılı olduğu oranda profilleme için de geçerli olacaktır.

Bu itiraz geleceğe etkili olarak dikkate alınacaktır. Pazarlama faaliyetleri amacıyla verilerinizin işlenmesine itiraz etmeniz halinde bu amaçla verilerinizi işlemeyi durduracağız.

 

İtirazınızı herhangi bir şekil şartına bağlı olmaksızın, mümkün ise aşağıdaki adrese gönderiniz.

Mazda Motor Logistics Europe NV Merkezi Belçika Türkiye İstanbul Şubesi

Göztepe Nida Kule Bora Sok No: 1 Kat:1 34732 Merdivenköy – Kadıköy - İstanbul

 

 

II.            MAZDA Gizlilik Politikası

Mazda Motor Logistics Europe NV (“Şirket”) olarak web sitemizi ziyaret eden ve bizimle elektronik olarak iletişim kuran herkesin kişisel verilerine saygı gösteriyoruz. Web sitemizin ziyaret edilmesi sırasında otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle kaydettiğimiz ve elektronik olarak bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz, öncelikle taleplerinizin yerine getirilmesini temin edebilmek, daha sonra ise Şirket olarak size daha iyi hizmet sunmak amacıyla kullanılacaktır. Ayrıca Şirket,  bu web sitesinde bulunan Gizlilik Politikası (“Gizlilik Politikası”) hükümleri doğrultusunda, kişisel verilerinizin korunması ve güvenliği ile ilgili bütün sorumluluğu üstlendiğini kabul etmektedir.  

 

1.      Gizlilik Politikasının Kapsamı

Bu Gizlilik Politikası, tüm Şirket web sitelerini kapsamaktadır. Ancak, her bir web sitesinin farklı amaç ve farklı özellikleri vardır. İşbu Gizlilik Politikası, ilgili web sitesinin kullanımına ilişkin hüküm ve koşullara eklenmiş olup, onun bir parçasını oluşturmaktadır. Her bir bireysel açıklama ya da web sitesi gizlilik beyanı, bu politikayı sadece yayımlandığı web sitesi hakkında tamamlamakta ve değiştirmektedir.

Bu Gizlilik Politikası, Şirket’in kontrolü dışındaki uygulamalar, üçüncü taraf web siteleri ve platformların ("Üçüncü Taraf Siteleri") topladığı bilgileri; Üçüncü Taraf Siteleri'nin, web sitemizdeki bağlantılar üzerinden topladığı bilgileri veya sponsor olduğumuz veya katıldığımız üçüncü taraf web siteleri üzerindeki başlıklar, kampanyalar ve diğer reklam veya tanıtımları kapsamamaktadır. Üçüncü tarafların kendi web siteleri yoluyla topladığı, sakladığı ve kullandığı kişisel verilere yönelik yapılan işlemlerden Şirket sorumlu değildir

 

2.      Verilerinizi İşlerken Gözettiğimiz İlkeler

Kişisel verilerinizin elde edilmesi, kaydedilmesi, saklanması, muhafazası, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, satılması ya da diğer biçimlerde işlenmesi bakımından aşağıda yer alan ilkelere Şirket olarak uygun davranacağımızı taahhüt ederiz:

 • Kişisel verileriniz, her zaman hukuka ve dürüstlük kuralına uygun, doğru bir biçimde işlenecektir.
 • Kişisel verileriniz, rızanızın alınması suretiyle ya da mevzuatta öngörülen diğer hallerde işlenebilecek ve/veya üçüncü kişilere aktarılabilecektir.
 • Kişisel verileriniz, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenebilecektir.
 • Kişisel verileriniz, anılan amaçlarla sınırlı ve bağlantılı olarak toplanacak ve ölçülü biçimde işlenecektir.
 • Tarafınıza, kişisel verilerinizi gerektiğinde güncelleme imkânı sağlanacaktır.
 • Kişisel verileriniz işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilecektir.

3.      Kişisel Veri

4.      Bu Gizlilik Politikası'nda, kişisel verileriniz, kimliğinizi belirli ya da belirlenebilir kılan her türlü bilgi veya bilgi parçalarını ifade eder. Bunlar tipik olarak adınız, adresiniz, kullanıcı adınız, profil resminiz, e-posta adresiniz ve telefon numaranızı içerir; ancak IP adresi, alışveriş alışkanlıkları, yaşam tarzına dair tercihler, hobiler ve ilgi alanları gibi diğer bilgileri de içerebilmektedir.Hangi Kişisel Veriler Hangi Yöntemler ile Elde Edilmektedir?

 

Otomatik Araçlar Tarafından Toplanan Veriler

Web sitemizi; geliştirmek, sitemizi kullanışlı, etkili ve güvenli hale getirmek amacıyla çeşitli teknolojiler kullanılabilmektedir. Bu teknolojiler, web sitemizi; her ziyaret ettiğinizde veya web sitemizle; etkileşim kurduğunuzda; erişim ve kullanımı gösteren bilgileri otomatik veya pasif olarak toplayan çeşitli veri elde etme araçlarıdır. Bu teknolojiye örnek olarak; çerezler (cookies), flash çerezler ve web analizleri gösterilebilir (çerezler ve benzeri teknolojik araçlar bundan böyle "çerezler" olarak anılacak).


Çerezler

Günümüzde neredeyse her web sitesi çerez kullanmaktadır. Size daha iyi, hızlı ve güvenli bir deneyim sağlamak için, çoğu web sitesi gibi biz de çerez kullanıyoruz. Çerezler, ziyaret ettiğiniz web siteleri tarafından oluşturulan ve web sitesi tercihleriniz veya profil bilgileriniz gibi göz atma bilgilerini saklayan ve cihazınıza yerleştirilen küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, bir web sitesini ilk ziyaretiniz sırasında tarayıcınız aracılığıyla cihazınıza depolanabilirler. Aynı siteyi aynı cihazla tekrar ziyaret ettiğinizde tarayıcınız cihazınızda site adına kayıtlı bir çerez olup olmadığını kontrol eder. Eğer kayıt var ise, kaydın içindeki veriyi ziyaret etmekte olduğunuz web sitesine iletir. Bu sayede web sitesi, sizin siteyi daha önce ziyaret ettiğinizi anlar ve size iletilecek içeriği de ona göre tayin eder.

Çerezler aracılığıyla web trafiği analiz edilmekte ve web uygulamalarınız tercihleriniz doğrultusunda kişiselleştirilebilmektedir. Bazı çerezler kişisel veriler içerebilmektedir (örneğin oturum açarken “beni hatırla” seçeneğine tıklandığında çerez tarafından kullanıcı adının kaydedilmesi). Bu çerezler ancak sizin onayınızın bulunması koşuluyla kaydedilmektedir.

Şirket tarafından kullanılan çerezler bilgisayarınıza zarar vermez ve virüs içermez.

İlgili veri elde etme araçları genel olarak aşağıdaki amaçlarla kullanılmaktadır:

 • Web sitesinin performansını arttırmak, sitelerin kullanımını daha kolay ve/veya hızlı hale getirmek;
 • Web siteleri üzerinden yeni özellikler sunmak;
 • Siz (aygıtınız veya tarayıcı önbelleğiniz üzerinde) ve web sitelerinin kullanımı hakkında bilgileri saklamak;
 • Ürün ve hizmetlerin kullanımını izlemek ve anlamak;
 • Web sitesinin kullanıcısı olan sizlerin deneyimini iyileştirmek, kişiselleştirmek;
 • Reklamlar yayınlamak, reklamları anlamak ve geliştirmek;
 • Web sitelerinin, sizin ve Şirket’in güvenliğini sağlamak.


Web Sitemizde Kullandığımız Çerez Tipleri

      1. Gerekli Çerezler

En önemli çerezler, gerekli çerezlerdir. Web sitemizde gezinti yapmanıza, kullanım hesabı oluşturmanıza ve giriş yapmanıza imkan tanımaya yardımcı olurlar.

     2. Kişiselleştirme Çerezleri

Size bir kullanıcı olarak işlevsellik sağlamak adına varlardır. Şirket bu çerezleri, merkezi satın alma faaliyetlerini sürdürmesi sırasında siz üyelerimizin web sitemize göstermiş olduğu ilgiyi kişiselleştirerek, ilgi göstermiş olduğunuz alanlara (örneğin; malzeme, hizmet vb.) hatırlamamızı ve bu sayede size işlevsel bir hizmet vermeyi amaçlamaktadır.

     3. Analitik Çerezler

Web sitemizi ziyaret eden ziyaretçi sayısını tespit edebilmek amacıyla Google Analytics çerezlerini kullanmaktayız. Analitik çerezler, sizin web sitemizi nasıl kullandığınızı ve sitemizde nelerin çalışıp nelerin çalışmadığını görmek, sitemizi optimize edip geliştirmek ve sizin için ilgi çekici ve amaçlarına uygun olmaya devam ettiğinden emin olmak için kullanılmaktadır. Elde edilen veriler arasında görüntülediğiniz sayfalar, yönlendirme/çıkış sayfaları, kullandığınız platform tipi, tarih/saat damgası bilgileri ve verilen sayfaya yaptığınız (fare) tıklama sayısı, fare hareketleriniz, görüntü kaydırma aktiviteniz, kullandığınız arama terimleri ve sitemizi kullanırken girdiğiniz metinler gibi ayrıntılar bulunmaktadır.

Detaylı bilgi edinmek için Google Analytics gizlilik sayfasını inceleyiniz: http://www.google.com/intl/es/analytics/privacyoverview.html

Mobil cihazlarda tarayıcı kullanırken veya tarayıcı eklentisine alternatif olarak bir geri çevirme tanımlama bilgisini ayarlamak için lütfen aşağıdaki linke tıklayın. Bu işlem bu web sitesini kullanırken Google Analytics aracılığıyla verinizin toplanmasını önler (Bu Geri Çevirme Tanımlama Bilgisi yalnızca bu tarayıcıda ve bu özel etki alanında çalışır. Bu tarayıcıdaki tüm tanımlama bilgilerini silerseniz, geri çevirme tanımlama bilgisi de silinir ve bağlantıya yeniden tıklamanız gerekir): Google Analytics’i devre dışı bırak

 

     4.      Ticari Çerezler

Üçüncü parti çerezleri ve kendi çerezlerimizi diğer web sitelerinde yer alan kişiselleştirilmiş reklamları size göstermek için kullanılmaktadır. 

 

Çerezler engellenebilir mi?

Çerezlerin kullanımına ilişkin tercihlerinizi değiştirmek ya da çerezleri engellemek veya silmek için tarayıcınızın ayarlarını değiştirmeniz yeterlidir. Birçok tarayıcı çerezleri kontrol edebilmeniz için size çerezleri kabul etme veya reddetme, yalnızca belirli türdeki çerezleri kabul etme ya da bir web sitesine veya cihazınıza çerez depolamayı talep ettiğinde tarayıcı tarafından uyarılma seçeneği sunar. Aynı zamanda daha önce tarayıcınıza kaydedilmiş çerezlerin silinmesi de mümkündür. Ancak çerezleri silmeniz ve ilerideki çerezlerin bilgisayarınıza indirilmesini engellemeniz durumunda özelliklerimizin bazılarına ulaşamayacağınızı hatırlatmak isteriz.

Ancak çerezleri devre dışı bırakır veya reddederseniz, hesabınızı/hesaplarınızı tanıyamayacağımız ve ilişkilendiremeyeceğimiz için web sitelerimizdeki bazı özelliklerin ve hizmetlerin düzgün çalışmayacağını belirtmek isteriz.

Çerezleri kontrol edilmesine veya silinmesine ilişkin işlemler kullandığınız tarayıcıya göre değişebilmektedir. Bazı popüler tarayıcıların çerezlere izin verme ya da çerezleri engelleme veya silme talimatlarına aşağıdaki linklerden ulaşılması mümkündür:

Internet Explorer: http://support.microsoft.com/gp/cookies/en   

MozillaFirefox: http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies

Google Chrome:                     http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042

Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

 Adobe (plug-in forflashcookies): http://www.adobe.com/security/flashplayer/articles/lso/

AOL: https://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable-cookie-settings-onbrowser

 

Mazda’nın çerez kullanımı

www.mazda.com.tr sitesini ziyaret ederek Mazda’nın web sitesinin kullanımı için gerekli olan çerezlerin cihazınıza yerleştirmesini kabul edersiniz. 

Mazda, çerezler sayesinde topladığı bilgileri Mazda Gizlilik Politikası doğrultusunda kullanır.

Mazda’nın cihazınıza çerezler yerleştirmesini istemiyorsanız tarayıcınızın ayarları veya seçenekleri vasıtasıyla çerezlerin kullanımını reddedebilirsiniz. Bu durumda www.mazda.com.tr ‘nin bazı alanlarını düzgün biçimde kullanamayabilirsiniz.

Mazda, gerekli gördüğü durumlarda, bu Çerez (Cookie) Politikasını değiştirebilir. Çerez Politikasının değiştirildiği hallerde sayfanın üst kısmındaki güncelleme tarihinden itibaren geçerli olacaktır. Çerez (Cookie) Politikası’nı belirli zamanlarda inceleyerek, çerez kullanımı ile ilgili bilgi edinmenizi tavsiye ederiz.

 • Sizin Tarafınızdan Paylaşılan Veriler

Otomatik olarak elde edilen verilerin yanı sıra, sizin tarafınızdan paylaşılan veriler de GDPR ve yerel mevzuat kapsamında belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında ayrıca işlenmektedir. Bu veriler, sağlama amacınız doğrultusunda ve bu amaçla sınırlı kalmak kaydıyla kullanılmaktadır.

Söz konusu verilerin kullanım amaçlarına ilişkin başlıca örnekler şu şekilde sıralanabilecektir:

• Web sitemize kayıt olduğunuzda kişisel verilerinizi ilgili web sitelerinde yer alan formlar aracılığıyla elde eder (örneğin; ad-soyad, e-posta adresi, iletişim bilgileri, doğum tarihi vb.) ve talep edilen hizmetler sağlanır veya özellikle talep edildiyse, talep ve izniniz doğrultusunda e-bülten, pazarlamaya yönelik bilgilendirmeler vb. bültenler gönderebiliriz;

• Pazar araştırması, planlama ve istatistiki analizler yapılması amacıyla izniniz doğrultusunda kişisel verilerinizi kullanabiliriz.

• Kullanıcılar ve web sitemizin güvenliğini sağlamak adına kişisel verilerinizi işleyebiliriz.

 • Diğer Kaynaklardan Elde Edilen Veriler

“Sizden Doğrudan Almayarak İşlediğimiz Veri Kategorileri ve Bu Verilerin Kaynakları” başlığı altında detaylarına yer verildiği üzere; sizinle yaptığınız sözleşmesel ilişki ve sizin tarafınızdan gerçekleştirilen faaliyetler için gerekli olması ya da yasal yükümlülüklerin söz konusu olması halinde diğer kaynaklardan elde edilen veriler işlenebilecektir. Bunun yanı sıra paylaşımına izin verdiyseniz de diğer kaynaklardan kişisel verilerinizi elde edebiliriz. Buna, kamuya ait veritabanları ve veri toplayıcıları gibi ticari olarak mevcut kaynaklar ve üçüncü kişilerden gelen bilgiler dahil olabilir. Bu gibi kaynaklardan elde edebileceğimiz kişisel veri türleri genel olarak, isim, adres, yaş, alışveriş alışkanlıkları, hobi ve ilgili alanlarınız gibi hayat tarzınızla ilgili tercih ve bilgiler, yasanın izin verdiği ölçüde, kullanıcı tarafından oluşturulmuş içerik, bloglar ve gönderiler gibi halka açık bilgilerdir.

5.      Kişisel Verilerin Başkalarına İletilmesi

Kişisel verileriniz; Şirketimiz, direkt ve dolaylı iştirakleri, şubeleri, yetkili satıcı ve yetkili servisleri başta olmak üzere; yurt içindeki ve yurt dışındaki iş ortaklarımızla hizmet alınan üçüncü kişiler, ilgili ajanslar, alt yapı sağlayıcıları ile talep edilmesi halinde devlet kurumlarına GDPR ve yerel mevzuat kapsamında kişisel verilerin aktarılmasına ve kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin düzenlemelerde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, ve yine ilgili düzenlemeler tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak aktarılabilecektir.

Kişisel verilerinizi Şirket için destek hizmetleri sağlayan üçüncü kişilerle (Bilgi işlem hizmeti veren sağlayıcılar, sitelerimizi barındıran (hosting) veya işleten; verileri analiz eden hizmet sağlayıcıları, ürün ve hizmetlerin sizlere ulaştırılmasına yardımcı olan hizmet sağlayıcıları, müşteri hizmetleri sunan, ödemeleri yöneten hizmet sağlayıcıları vb.) paylaşabiliriz. İlgili üçüncü kişiler, söz konusu servisi yerine getirebilmek için gerekli olan ilgili kişisel veriye erişim hakkı sağlamaktadır. Bu durumda, söz konusu üçüncü kişiler, bilgilerinizi yalnızca Şirket adına ve Şirket talimatlarına göre hizmet vermek için kullanacak, sözleşmesel yükümlülükleri çerçevesinde bu bilgileri gizli tutmak ve başka hiçbir amaçla kullanmama yükümlülüğü altında olacaklardır.

Bazı durumlarda kişisel olmayan veriler, örneğin web sitemize belirli bir zaman periyodu içerisinde kaç ziyaret yapıldığının paylaşımı söz konusu olabilir.

Kişisel verileriniz rızanız olmaksızın veya mevzuatta öngörülmesi hali dışında bu Gizlilik Politikası’nda belirtilenler haricinde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.

6.      Verilerin Saklanma Süresi

“Verilerinizin saklandığı sürenin uzunluğu” başlığı altında detaylarına yer verildiği üzere Şirket kişisel verilerinizi, söz konusu verilerin elde edilme amaçlarına uygun olan sürece ve/veya ilgili mevzuatta öngörülen belirli bir süre dahilinde güvenli ve korunmuş bir ortamda saklayacaktır.

7.       Kişisel Verilerin Güvenliği

Mazda kişisel verilerin gizliliği, güvenliği ve bütünlüğünü korumak için gerekli ve makul korumaları sağlamakta, söz konusu verilerin herhangi bir kayba, suiistimale ya da değişikliğe karşı korunması için çok çalışmakta ve gerekli tüm önlemleri almaktadır.

Kişisel verilerinizi genel olarak Şirket, doğrudan ve dolaylı iştirak ve şubeleri ile yetkili Mazda Ağı veri tabanlarında ya da hizmet sağlayıcılarımız tarafından sağlanan veri tabanlarında saklamaktayız. Bu veritabanlarının birçoğu Türkiye’deki sunucularda saklanmaktadır. Kanun’un gerektirdiği derecede, kişisel verileriniz ülkeniz dışına aktarılacak olması halinde sizlere bu konuda bildirimde bulunulacaktır.

Mazda’nın, gerekli hizmeti size ulaştırmak için bilgilerinize erişimi olan sözleşmesel ortakları, sözleşmesel yükümlülükleri çerçevesinde bu bilgileri gizli tutmak ve başka herhangi amaçla kullanmamakla yükümlüdür.

Kişisel verilerinizi, kazara veya yasadışı yok edilmelere, kayıplara, değişimlere, bilgisayar ağı üzerinden veri aktarımları sırasında oluşabilecek kanuna aykırı tüm yetkisiz kullanımlara, açığa çıkarmalara ve erişimlere ve diğer şekillerde olan işlemlere ve kötüye kullanmalara karşı korumak için teknik ve kuruluşun gerektirdiği ölçülerde önlemler alırız.

8.      Haklarınız

“Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Haklarınız” başlığı kapsamında GDPR hükümleri uyarınca haklarınıza yer verilmiş olmakla birlikte, 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümleri doğrultusunda Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili vermiş olduğunuz her türlü onaydan tamamen veya kısmen feragat etme hakkınız bulunmaktadır. Ayrıca, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini; işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, hangi kişisel verilerinizin işlendiğini; işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını; yurtiçinde veya yurtdışında bilgilerin üçüncü kişilere aktarılıp aktarılmadığını ve aktarıldı ise bu üçüncü kişileri ya da kişi kategorilerini öğrenmek; kişisel verilerinizin eksik veya yanlış olması halinde bunların düzeltilmesini; değişmesi halinde güncellenmesini; olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlemeyi gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesi ya da yok edilmesini; düzeltme/silme/yok etme işlemlerinin, kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini talep etmek; işlenen kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek ve kişisel verilerin mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız, Şirket’in mevzuattan ve işbu Form’dan doğan hakları saklı kalmak üzere, bulunmaktadır. Makul olmayacak düzeyde yinelenen, orantısız düzeyde teknik çaba gerektiren, başkalarının gizliliğini tehlikeye atan veya başka şekilde aşırı derecede zor olan istekleri reddetme hakkımızın saklı olduğunu belirtmek isteriz.

 

 • Rıza Göstermeme ve Aboneliği Sonlandırma Hakkı

Eğer bizden e-posta almak istemiyorsanız, kolaylıkla üyeliği sonlandırma link'ine tıklayarak bizden eposta almayı derhal sonlandırabilirsiniz.

Web sitemizde gerçekleştirmiş olduğunuz hareketlerinize ilişkin olarak verilerinizin elde edilmesini veya tespit edilmesini istemediğiniz durumlarda, web analiz verilerinin toplanmasını önleyebilirsiniz.

Eğer; mutad posta, e-posta, kısa mesaj, telefon veya herhangi başka bir elektronik araç vasıtasıyla tanıtıcı bilgi veya genel olarak teklif almaya reddetmek veya izninizi iptal etmek isterseniz, her zaman Bize Ulaşın formu (https://www.mazda.com.tr/bize-ulasin/) ile konuya ilişkin başvurabilirsiniz.

 • Bilgi talep etme hakkı

Hakkınızda saklanmış olan kişisel veriler, ilgili verinin çıkış noktası veya ilgili verinin alıcılarına ilişkin olarak dilediğiniz zaman bilgilendirilme hakkına sahipsiniz. Saklanan kişisel veriler hakkında bilgi, aşağıda yer alan Mazda Motor Logistics Europe NV Merkezi Belçika Türkiye İstanbul Şubesi İletişim Bilgileri bölümündeki iletişim detaylarının kullanılmasıyla elde edilir. 

 • Düzeltme talep etme hakkı

Hakkınızda saklanan kişisel verileri doğrulama, ilgili verilere ek yapma, ilgili verileri silme veya engelleme hakkına sahipsiniz. Talebinizin tarafımıza ulaşmasından itibaren 30 gün içerisinde, talebinizin ne ölçüde karışılacağına veya karşılanıp karşılanamayacağına ilişkin olarak tarafımızca bilgilendirileceksinizdir. Herhangi bir sebeple talebinizi karşılayamadığımız durumlarda, size bu durum sebepleri ile açıklanacaktır.   

 

 9.      Bilgilerin güvenliği ve verinin bütünlüğü

Kişisel verilerinizi, kazara veya yasadışı yok edilmelere, kayıplara, değişimlere, bilgisayar ağı üzerinden veri aktarımları sırasında oluşabilecek kanuna aykırı tüm yetkisiz kullanımlara, açığa çıkarmalara ve erişimlere ve diğer şekillerde olan işlemlere ve kötüye kullanmalara karşı korumak için teknik ve kuruluşun gerektirdiği ölçülerde önlemler aldığımızı teyit ederiz. Bilgi güvenliğinin ihlali halinde mevzuat uyarınca gerekli bilgilendirmeler ayrıca yapılacaktır.

 

10.  Kişisel veriler ve çocuklar

Web sitemizde yer alan hizmetler, çocuklara yönelik olarak düzenlenmemiştir. İlgili mevzuat tarafından izin verilen durumlar hariç olmak üzere, çocuklardan ya da çocuklar hakkında web siteleri üzerinden bilerek kişisel veriler talep edilemez ya da elde edilemez.

 

11.  Gizlilik Politikası’ndaki Değişiklikler

Gizlilik sözleşmemiz ve GDPR’nin 13, 14 ve 21. maddeleri kapsamında işlenen verilerin korunması prensiplerimiz zaman zaman değişiklik gösterebilir. İnternet sitemizden takip edebileceğiniz üzere, işbu veri koruma bilgileri gizlilik ve veri koruma prensiplerini güncel tutmak ve ilgili mevzuata uygun hale getirmek için zaman zaman güncellenebilecektir. Gizlilik Politikası’nı değiştirmeye karar verdiğimiz takdirde, değişen politika web sitemizde ilan edilecektir. Bu politika en son …/…/… tarihinde değiştirilmiştir. Her türlü değişiklik bu sayfada yayınlanacaktır. Eski versiyonlar arşivde görüntülenebilir.

 

İrtibat Bilgileri

Bu Gizlilik Politikası kapsamında yer alan hususlarla ilgili ya da Kişisel Verilerin Şirket tarafından nasıl işlendiğiyle ilgili sorularınız veya taleplerinizi: 

 • Mazda Motor Logistics Europe NV Merkezi Belçika Türkiye İstanbul Şubesi’ne kimliğinizi tespit edici belgeler ile elden teslim edebilir,
 • veya noter kanalıyla “Göztepe Nida Kule Bora Sok No: 1 Kat:1 34732 Merdivenköy – Kadıköy - İstanbul” adresine gönderebilir, 
 • ya da iletisim@mazda.com.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Kurum Bilgileri

Şube Adresi: Göztepe Nida Kule Bora Sok No: 1 Kat:1 34732 Merdivenköy – Kadıköy - İstanbul

Çağrı Merkezi: 44 44 693 (MZD)