Izjava o zasebnosti

Informacije o varstvu podatkov za stranke in možne kupce

 

 I.             Informacije o varstvu podatkov pri obdelavi v skladu s 13., 14. in 21. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) 

Varstvo podatkov je za nas zelo pomembno, zato vas s tem dokumentom obveščamo o tem, kako obdelujemo vaše podatke, kakšne so vaše pravice in do kakšnih zahtevkov ste upravičeni v skladu z upoštevnimi predpisi za varstvo podatkov.

 

1.      Upravljavec podatkov in podatki za stik

Upravljavec podatkov

Mazda Motor Slovenija, d.o.o.
Dolenjska cesta 242c
1000 Ljubljana

 

 

 

 

2.         Nameni in pravna podlaga za obdelavo vaših podatkov

Osebne podatke obdelujemo v skladu z določili Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR), v skladu z nacionalno zakonodajo o varstvu podatkov in drugimi določbami za zaščito podatkov (podrobnosti so navedene v nadaljevanju). Podrobnosti o tem, kateri podatki se obdelujejo in kako so uporabljeni, so v pretežni meri odvisne od zahtevanih ali odobrenih storitev v posameznem primeru. Več podrobnosti ali dodatne informacije glede namena obdelave podatkov lahko najdete v ustreznih pogodbenih dokumentih, obrazcih, izjavi o soglasju (privolitvi) in/ali drugih informacijah, ki so vam bile zagotovljene (npr. glede uporabe naše spletne strani ali z našimi določili in pogoji). Poleg tega lahko informacije o varstvu podatkov občasno posodobimo, kar boste izvedeli na naši spletni strani.

2.1      Nameni, povezani z izvajanjem pogodbenih ali predpogodbenih ukrepov (6. člen, točka 1 b GDPR)

Osebne podatke obdelujemo za potrebe izvajanja pogodb, ki smo jih sklenili z vami, in izpolnjevanje vaših naročil. Obdelava tako zlasti služi zagotavljanju jamstev proizvajalca, podaljšanega jamstva, ki je na voljo za doplačilo, pomoči na cesti, storitev Mazda Care, vzdrževanju digitalne servisne knjižice, prostovoljnim postopkom (kulanca), bonitetnim programom za osebe s posebnimi potrebami, subvencijam za financiranje vozil itd. Obenem je obdelava podatkov potrebna za izvajanje ukrepov in dejavnosti znotraj okvira predpogodbenega razmerja, npr. če morebitni kupec želi testno vožnjo. Glede na vaša naročila zagotovimo ustrezne storitve, ukrepe in dejavnosti. Njihov bistveni del so komunikacija z vami glede na pogodbo, možnost preverjanja transakcij, naročil in drugih dogovorov ter nadzor kakovosti s pomočjo ustrezne dokumentacije, pritožb, jamstev in prostovoljnih postopkov (kulance), ukrepov za nadzor in optimizacijo poslovnih postopkov in izvajanje splošne dolžnosti skrbnosti, kontrole in nadzora s strani pridruženih podjetij (npr. matičnega podjetja); spremljanje izdelka, vzdrževanje izdelka in zagotavljanje prometne varnosti (npr. z vpoklici in servisnimi kampanjami) ter razvoj in izboljšave izdelka, statistična ovrednotenja za upravljanje podjetja, beleženje in nadzor stroškov, poročanje, notranje in zunanje komunikacije, krizno upravljanje, računovodstvo in obdavčitev operativnih storitev, upravljanje tveganj, obravnavo pravnih zahtevkov in obrambo v primeru tožb; zagotavljanje varnosti na področju IT ((sistem za obveščanje in preverjanje verodostojnosti) in splošne varnosti, vključno z varnostjo zgradbe in obrata, zaščito in izvajanje notranje oblasti (npr. z ukrepi za nadzor dostopa); zagotavljanje integritete, pristnosti in razpoložljivosti podatkov, preprečevanje in preiskave kaznivih dejanj; nadzor s strani nadzornih teles ali nadzornih organov (npr. revizija).

2.2      Nameni znotraj okvira našega zakonitega interesa ali zakonitega interesa tretjih oseb (6. člen, točka 1 f GDPR)

Poleg dejanskega izvajanja (pred) pogodbe in ukrepov na vašo zahtevo pred sklenitvijo pogodbe, obdelujemo vaše podatke, ko je to potrebno za zaščito naših upravičenih interesov ali upravičenih interesov tretjih oseb, še posebej za naslednje namene:

 • pridobivanje informacij in izmenjava s kreditnimi institucijami, ko  presega naša ekonomska tveganja;
 • pregled in optimizacija postopkov za analize potreb;
 • nadaljnji razvoj storitev in izdelkov ter obstoječih sistemov in postopkov;
 • razkritje osebnih podatkov v okviru potrebne skrbnosti pri prodajnih pogajanjih podjetja;
 • za primerjavo z evropskimi in mednarodnimi protiterorističnimi seznami, v kolikor to presega zakonske obveznosti;
 • obogatitev naših podatkov, npr. z uporabo ali raziskavo javno dostopnih podatkov;
 • statistične ocene ali analize trge;
 • primerjalne analize (benchmarking);
 • obravnavo pravnih zahtevkov in obrambo v primeru pravnih sporov, ki jih ni možno neposredno pripisati pogodbenim razmerjem;
 • omejena obdelava podatkov, če izbris zaradi posebne vrste shranjevanja ni možen ali je možen samo z nesorazmerno veliko truda;
 • razvoj sistemov točkovanja ali postopkov za avtomatizirane postopke odločanja;
 • preprečevanje in preiskave kaznivih dejanj, če to ni izključno potrebno zaradi izpolnjevanja zakonskih zahtev;
 • varnost zgradbe in obrata (npr. z nadzorom dostopa in video-nadzorom), v kolikor to presega splošno dolžnost skrbnosti;
 • notranje in zunanje preiskave, varnostni pregledi;
 • vsako spremljanje ali snemanje telefonskih pogovorov za namene nadzora kakovosti in šolanja;
 •  ohranitev in vzdrževanje certifikatov zasebnega prava ali uradne vladne narave;
 • zaseg in izvajanje notranje oblasti z ustreznimi ukrepi in video-nadzorom za zaščito naših strank in zaposlenih pa tudi za zavarovanje dokaznega gradiva v primeru kaznivih dejanj in njihovega preprečevanja.

 

2.3     Nameni v skladu z vašo privolitvijo (6. člen, točka 1 a GDPR)

Vaše osebne podatke lahko obdelujemo tudi za določene namene (npr. uporaba komunikacijskih sistemov podjetja za zasebne namene; vaše fotografije/videoposnetki za objavo na intranetu/internetu) v skladu z vašo privolitvijo. Svojo privolitev lahko kadarkoli prekličete. To velja tudi za preklic izjav o privolitvi, ki so nam bile posredovane, preden je začela veljati uredba GDPR, to je pred 25. majem 2018. O posledicah preklica privolitve ali nepodaje privolitve boste obveščeni posebej, v besedilu, ki bo spremljalo privolitev. 
Na splošno se preklic privolitve uporablja samo od dne preklica naprej. Preklic ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov na podlagi privolitve pred njenim preklicem in obdelava ostaja zakonita.

2.4      Nameni, povezani z izpolnjevanjem predpisanih zahtev (6. člen, točka 1 c GDPR) ali javnim interesom (6. člen, točka 1 e GDPR)

Kot za vsakogar, ki se aktivno vključi v poslovno življenje, velja tudi za nas veliko zakonskih obveznosti. To so v prvi vrsti zakonske zahteve (npr. trgovinski in davčni predpisi), pa tudi veljavni nadzorni predpisi ali druge zahteve, ki jih določijo vladni organi. Nameni obdelave lahko vključujejo tudi preverjanje identitete in starosti, preprečevanje goljufij in pranja denarja (npr. primerjave z evropskimi in mednarodnimi protiterorističnimi seznami), skladnost z nadzorom in obveznost obveščanja po zakonu o obdavčitvi ter tudi arhiviranje podatkov zaradi varovanja in zaščite podatkov ter za namene revizije davčnih svetovalcev/revizorjev, fiskalnih in drugih vladnih organov. Dodatno bo morda treba razkriti osebne podatke v primeru uradnih vladnih/sodnih ukrepov zaradi zbiranja dokaznega gradiva, pregona in kazenskega postopka ali uveljavljanja civilnopravnih zahtevkov.

 

3.         Kategorije podatkov, ki se obdelujejo in jih nismo pridobili neposredno od vas, ter njihovo poreklo

Če to zahtevajo pogodbeno razmerje z vami in vaše dejavnosti, lahko obdelamo podatke, ki jih zakonito prejemamo iz našega omrežja pooblaščenih trgovcev z vozili Mazda, od drugih podjetij (npr. zavarovalniških agencij, ponudnikov financiranja) ali tretjih oseb (kreditne institucije, distributerji naslovov). Poleg tega obdelujemo podatke, ki smo jih v skladu z zakonom zbrali, prejeli ali pridobili iz javno dostopnih virov (kot so npr. registri trgovinskih družb in registri združenj, matični registri, tisk, internet in drugi mediji), če je to potrebno in imamo dovoljenje za obdelavo teh podatkov v skladu z zakonskimi določbami.

Kategorije ustreznih osebnih podatkov so lahko zlasti:

 • osebni podatki (ime, datum rojstva, kraj rojstva, državljanstvo, zakonski stan, poklic/dejavnost in primerljivi podatki, oseba za stik, podatki o vozniku in podobni podatki)
 • podatki za stik (naslov, e-poštni naslov, telefonska številka in podobni podatki)
 • najemodajalci in najemniki
 • podatki o naslovu (podatki o prebivalstvu in primerljivi podatki)
 • podatki o vozniškem dovoljenju ali osebni izkaznici
 • potrdilo o plačilu/potrditev kritja bančnih in kreditnih kartic
 • informacije o vaši finančni situaciji (podatki o kreditni sposobnosti vključno z oceno, to je podatki za oceno ekonomskega tveganja)
 • zgodovina stranke
 • tehnični podatki vozila vključno s podatki diagnostike
 • informacije o vzdrževanju in popravilih
 • podatki o vaši uporabi naših vsebin (npr. čas dostopa do naših spletnih strani, aplikacij ali novic, kliki na straneh/povezave ali vnosi in primerljivi podatki)
 • video-podatki

 

 4.         Prejemniki ali kategorije prejemnikov vaših podatkov

V našem podjetju vaše podatke prejmejo interni oddelki ali organizacijske enote, ki jih potrebujejo za izpolnjevanje pogodbenih in zakonskih obveznosti, ali tovrstne podatke potrebujejo v okviru obdelave in izvajanja naših upravičenih interesov.

Vaši podatki so zunanjim službam in osebam razkriti/posredovani izključno 

 • v povezavi z izvajanjem pogodbe;
 • za namene, ko moramo ali smo upravičeni do zagotavljanja informacij, obveščanja ali posredovanja podatkov (npr. poklicni sindikat delodajalca, sheme zdravstvenega zavarovanja, davčni organi) v skladu z zakonskimi zahtevami ali če je posredovanje podatkov v javnem interesu (glejte točko 2.4);
 • do obsega, pri katerem zunanji ponudniki storitev z našim pooblastilom obdelajo podatke kot obdelovalci pogodb ali osebe z določenimi funkcijami (npr. izvajalci storitev pomoči na cesti, podaljšanega jamstva, storitev Mazda Care ter ponudniki lizinga in financiranja, zunanji podatkovni centri, podjetja za podporo in vzdrževanje IT-aplikacij, arhiviranje in obdelavo dokumentov, izvajalci storitev klicnega centra, storitev za zagotavljanje skladnosti, nadzor, preverjanje podatkov za preprečevanje pranja denarja, validacijo in zaščito podatkov, preverjanje verodostojnosti, uničevanje podatkov, nakupe/nabavo, administracijo strank, urejanje in pošiljanje pošte, trženje, medijske tehnologije, raziskave, nadzor tveganj, obračunavanje, telefonijo, upravljanje spletnih strani, storitve z revizijo, kreditne ustanove, tiskarne ali podjetja za uničevanje podatkov, kurirske storitve, logistiko);
 • kot rezultat našega upravičenega interesa ali upravičenega interesa tretje osebe v sklopu namenov, navedenih pod točko 2.2 (npr. vladni organi, kreditne institucije, družbe za izterjavo, odvetniki, sodišča, cenilci, podjetja, ki so del skupin podjetij in nadzorni organi);
 • z vašo privolitvijo za prenos podatkov tretjim osebam.

 

Prav tako se moramo vzdržati prenosa vaših podatkov tretjim osebam, če vas o tem nismo posebej obvestili. Če pooblastimo izvajalce storitev za obdelavo naročila, bodo vaši podatki obravnavani v skladu z varnostnimi standardi, ki jih določimo, da zagotovimo ustrezno varstvo vaših podatkov. V vseh drugih primerih lahko prejemniki uporabijo podatke samo za namene, za katere so jim bili podatki poslani.

 

5.         Čas shranjevanja podatkov

Vaše podatke obdelamo in shranimo v času trajanja našega poslovnega razmerja. To vključuje začetek sklepanja pogodbe (predpogodbeno pravno razmerje) in izvajanje pogodbe.

Po tem času moramo upoštevati različne zahteve glede shranjevanja in dokumentiranja, ki med drugim izhajajo iz gospodarskega ali davčnega prava. Tam določena obdobja in roki za shranjevanje in/ali dokumentiranje trajajo do deset let po poteku pogodbenega razmerja ali predpogodbenega pravnega razmerja.

Dodatno lahko posebni zakonski predpisi zahtevajo daljše shranjevanje (npr. naša obveznost nadzora naših izdelkov do konca časa uporabe vozila, ki nam omogoča, da po potrebi sprožimo vpoklic ali servisne kampanje).

Če podatki v skladu s pogodbenimi ali zakonskimi obveznostmi in pravicami niso več zahtevani, jih redno izbrišemo, če za izvajanje namenov, naštetih pod točko 2.2, zaradi prednostnih zakonitih interesov ni potrebna nadaljnja obdelava – v omejenem obdobju. Kot takšen prednostni zakoniti interes na primer šteje, če podatkov ni možno izbrisati zaradi posebne vrste shranjevanja ali bi bilo to možno samo z nesorazmernimi stroški in je obdelava za druge namene izključena z ustreznimi tehničnimi in organizacijskimi ukrepi.

 

6.         Obdelava podatkov v tretji državi ali v mednarodnem podjetju

Podatki se prenesejo podjetjem v državah zunaj Evropskega gospodarskega področja EU/EEA (tako imenovane tretje države), če je to potrebno za izvajanje pogodbenih obveznosti do vas (na primer pri vašem odhodu v drugo državo), če to zahteva zakon (npr. obveznost obveščanja po davčnem zakonu), če je to v našem upravičenem interesu ali v upravičenem interesu tretje osebe ali če ste nam dali privolitev za to.

Obenem so lahko vaši podatki obdelani v tretji državi tudi zaradi sodelovanja izvajalcev storitev v okviru obdelave naročila. Če Evropska komisija ni izdala sklepa o zadostni stopnji varovanja podatkov za zadevno državo, jamčimo, da bodo vaše pravice in svoboščine s pogodbenimi sporazumi v ta namen ustrezno zaščitene in zajamčene v skladu z zahtevami EU za varstvo podatkov. Na zahtevo vam bomo zagotovili podrobnejše informacije.

Informacije o primernih ali smiselnih jamstvih in možnosti, kako in kje lahko dobite njihov izvod, lahko zahtevate od pooblaščene osebe za varstvo podatkov v podjetju ali kadrovskem oddelku, ki je zadolžen za vas.

 

7.         Shranjevanje podatkov v vozilu

V vašem vozilu so vgrajene elektronske krmilne enote. Te krmilne enote obdelujejo podatke, ki jim jih na primer posredujejo senzorji vozila, ki jih ustvarjajo same ali si jih izmenjujejo med sabo. Nekatere krmilne enote so potrebne za varno delovanje vozila, druge vam zagotavljajo pomoč pri vožnji (sistemi za pomoč vozniku) ali omogočajo funkcije za udobje, informacije in razvedrilo.

V nadaljevanju so navedene splošne informacije o obdelavi podatkov v vozilu. Dodatne informacije glede zbiranja in shranjevanja specifičnih podatkov v vozilu, prenosa tretjim osebam in za kakšne namene, najdete pod naslovom ‘Varstvo podatkov’ v ustreznih navodilih za uporabo, kjer so tudi neposredne povezave do funkcijskih specifikacij, za katere veljajo te informacije. Ta navodila za uporabo so na voljo tudi na spletu in – odvisno od konfiguracije vozila – v digitalni obliki v vozilu.

 

Osebne reference

Vsako vozilo ima edinstveno identifikacijsko številko, ki omogoča njegovo identifikacijo. Ta identifikacijska številka vozila omogoča ugotovitev trenutnega in prejšnjih lastnikov vozila. Podatki, zbrani iz vozila, omogočajo ugotovitev lastnika ali voznika vozila tudi na druge načine, na primer prek registrske tablice.

Podatki, ki jih ustvarijo ali obdelajo krmilne enote, so zato lahko osebni podatki ali pa so pod določenimi pogoji osebno določljivi podatki. Glede na to, kateri podatki vozila so na voljo, je mogoče sklepati na primer o načinu vožnje, vaši lokaciji ali vaši poti ali o vzorcih porabe.

 

Vaše pravice glede varstva podatkov

V skladu s trenutno veljavno zakonodajo o varstvu podatkov imate določene pravice kar zadeva podjetja, ki obdelujejo vaše osebne podatke.

V skladu s tem imate pravico, da brezplačno zahtevate celovito razkritje informacij nasproti (vis-à-vis) proizvajalca in tretjih oseb (npr. pooblaščenih izvajalcev storitev pomoči na cesti ali delavnic, izvajalcev spletnih storitev za vozilo), če imajo shranjene osebne podatke, ki se nanašajo na vas. Zahtevate lahko informacije, kateri podatki o vas so shranjeni, za kakšne namene in vir teh podatkov. Vaša pravica do informacij velja tudi za prenos podatkov tretjim osebam.

Podatke, ki so shranjeni izključno lokalno, v vozilu, je proti plačilu, če je to primerno, možno prikazati s strokovno pomočjo, npr. v servisni delavnici.

 

Pravne zahteve glede razkritja podatkov

V obsegu, ki ga določajo obstoječi pravni predpisi, morajo proizvajalci na zahtevo javnih organov posredovati informacije, ki so jih shranili, potrebni obseg pa se določi glede na posamezen primer (npr. preiskava kaznivega dejanja).

Javni organi imajo v posebnih primerih tudi pravico, da v skladu z veljavno zakonodajo odčitajo podatke iz vozila. Tako lahko v primeru nezgode informacije, odčitane iz krmilne enote varnostnih blazin, pomagajo pojasniti okoliščine nezgode.

 

Operativni podatki v vozilu

Krmilne enote obdelujejo podatke, povezane z uporabo vozila.

Med njimi so na primer:

 • informacije o stanju vozila (npr. hitrost, upočasnjevanje, bočni pospešek, hitrost koles, indikator uporabe varnostnih pasov),
 • okoljski pogoji (npr. temperatura, senzor dežja, senzor razdalje).

 

Ti podatki so na splošno kratkotrajni in niso shranjeni po času uporabe, obdeluje pa jih le vozilo samo. Krmilne enote pogosto vsebujejo medij za shranjevanje podatkov. Z njihovo uporabo je možno dokumentirati – začasno ali trajno – informacije o pogojih vozila, obremenjenosti komponent, zahtevah za vzdrževanje ter tehničnih dogodkih in okvarah.

Odvisno od tehnične konfiguracije se lahko shranijo naslednje informacije:

 • pogoji obratovanja komponent sistema (npr. nivoji tekočin, tlak v pnevmatikah in stanje akumulatorja),
 • motnje v delovanju in okvare pomembnih komponent sistema (npr. osvetlitev in zavore),
 • odziv sistema na izredne situacije pri vožnji (npr. sproženje varnostne blazine, aktiviranje sistemov za nadzor stabilnosti),
 • informacije o dogodkih, pri katerih je prišlo do poškodbe vozila,
 • pri vozilih na električni pogon tudi stanje napolnjenosti visokonapetostnega akumulatorja in ocena dosega vozila.

 

V nekaterih primerih (npr. če je vozilo zaznalo okvaro), je morda treba shraniti podatke, ki bi sicer bili kratkotrajni.

Pri uporabi storitev servisiranja (npr. popravila in vzdrževanje na servisu) je morda možno po potrebi odčitati in uporabiti shranjene podatke o delovanju skupaj z identifikacijsko številko vozila. Podatke iz vozila lahko odčitajo zaposleni v Mazdinem omrežju (npr. pooblaščene servisne delavnice, proizvajalec) ali pri tretjih osebah (npr. izvajalci storitev pomoči na cesti, neodvisni mehaniki). Isto velja pri garancijskih primerih in ukrepih za zagotavljanje kakovosti.

Običajno podatke odčitajo prek obvezne povezave OBD (on-board diagnostics, vgrajena diagnostika) s priključkom v vozilu. Odčitek podatkov o delovanju dokumentira tehnične pogoje vozila ali posameznih komponent in pomaga pri diagnosticiranju okvar, skladnosti z garancijskimi obveznostmi in izboljšavami kakovosti. Ti podatki, še posebej informacije o obremenitvah komponent, tehničnih dogodkih, napakah pri delovanju in drugih napakah, se po potrebi skupaj z identifikacijsko številko vozila prenesejo proizvajalcu. Poleg tega sodi odgovornost za izdelke v sklop odgovornosti proizvajalca. V ta namen proizvajalec uporablja podatke o delovanju zunaj vozila, na primer kampanje z vpoklici. Tudi te podatke je možno uporabiti za preverjanje zahtevkov na podlagi zakonsko določene garancije za uporabnika in garancije proizvajalca.

V sklopu popravil in vzdrževalnih del lahko osebje servisa na vašo zahtevo ponastavi pomnilnik napak.

 

Funkcije, povezane z udobjem in informacijsko-razvedrilnim sistemom

Nastavitve za udobje in prilagoditve vozila lahko shranite in jih kadarkoli spremenite/ponastavite.

Odvisno od konfiguracije posameznega vozila so med njimi lahko:

 • nastavitve položaja sedeža in volanskega obroča,
 • prilagoditve podvozja in nastavitve klimatske naprave,
 • prilagoditve, na primer osvetlitev notranjosti.

 

V povezavi z izbrano konfiguracijo lahko podatke sami vključite tudi v funkcije sistemov za informacije in razvedrilo v vozilu.

Odvisno od konfiguracije posameznega vozila so med njimi lahko:

 • multimedijski podatki, npr. glasba, filmi ali fotografije za predvajanje z vgrajenim multimedijskim sistemom,
 • podatki imenika za uporabo v povezavi z vgrajenim sistemom za prostoročno telefoniranje ali vgrajenim navigacijskim sistemom,
 • vneseni cilji navigacijskega vodenja,
 • podatki, povezani z uporabo internetnih storitev.

 

Ti podatki funkcij za udobje ter informacije in razvedrilo so lahko shranjeni lokalno v vozilu ali v napravah, ki ste jih povezali z vozilom (npr. pametni telefon, USB-ključek ali MP3-predvajalnik). Če ste sami vnesli podatke, jih boste lahko kadarkoli tudi izbrisali.

Prenos teh podatkov iz vozila poteka izrecno na vašo zahtevo, kar še posebej velja za nastavitve, ki ste jih izbrali pri uporabi spletnih storitev.

 

Integracijo pametnega telefona na primer omogočata vmesnika Android Auto in Apple car play.

Če je vaše vozilo ustrezno opremljeno, boste lahko povezali svoj pametni telefon ali drugo mobilno napravo z vozilom, da ga boste lahko upravljali z vgrajenimi krmilnimi elementi v vozilu. Slike in zvoke s pametnega telefona lahko predvajate prek multimedijskega sistema vozila. Obenem se specifične informacije prenesejo na vaš pametni telefon. Odvisno od vrste integracije lahko to vključuje podatke o lokaciji, dnevnem/nočnem načinu in druge splošne informacije vozila. Seznanite se z navodili za uporabo vozila/sistema za informacije in razvedrilo.

Integracija omogoča uporabo izbranih aplikacij za pametne telefone, na primer za navigacijo ali predvajanje glasbe. Do nadaljnje interakcije med pametnim telefonom in vozilom – še posebej do aktivnega dostopa do podatkov vozila – ne pride. Naravo dodatne obdelave podatkov določi ponudnik aplikacije. Ali in katere nastavitve je možno uporabiti, je odvisno od posamezne aplikacije in operacijskega sistema vašega pametnega telefona.

 

Spletne storitve

Če je vaše vozilo opremljeno z brezžično omrežno povezavo, ta omogoča izmenjavo podatkov med vašim vozilom in drugimi sistemi. Brezžično povezavo omogoča enota za oddajanje in sprejem, ki je specifična za vozilo, ali mobilna naprava (npr. pametni telefon), ki ste ga vgradili. Spletne funkcije je možno uporabljati prek te omrežne povezave. Mednje sodijo tudi spletne storitve in aplikacije, ki vam jih nudijo proizvajalec ali drugi ponudniki.

 

Storitve, ki jih zagotavlja proizvajalec

Za naše spletne storitve je Mazda na ustreznem mestu (npr. v navodilih za uporabo in/ali na lokalni Mazdini spletni strani) opisala zadevne funkcije in jih zagotavlja skupaj s povezanimi informacijami o varstvu podatkov. Za zagotavljanje spletnih storitev se lahko uporabljajo osebni podatki. Izmenjava podatkov v ta namen poteka prek zaščitene povezave, na primer z uporabo temu namenjenih IT-sistemov. Poleg zagotavljanja storitev potekajo zbiranje, obdelava in uporaba osebnih podatkov izključno na osnovi pravnega dovoljenja, na primer pri zakonsko zahtevanih sistemih za klic v sili, v obliki pogodbenega sporazuma ali odobritve.

Sami lahko izberete vklop ali izklop (včasih plačljivih) storitev in funkcij v vozilu, včasih pa celo celotne brezžične povezave. To ne velja za funkcije in storitve, ki so zahtevane z zakonom, na primer sisteme za klic v sili.

 

Storitve tretjih oseb

Če se odločite za uporabo spletnih storitev drugih ponudnikov (tretjih oseb), za te storitve odgovarja zadevni ponudnik in zanje veljajo njegovi pogoji za varstvo podatkov in pogoji za uporabo. Proizvajalec na splošno nima vpliva na tovrstno izmenjavo vsebin.

Pri zadevnem ponudniku storitev se seznanite z naravo, obsegom in namenom zbiranja in uporabe podatkov v sklopu storitev tretjih oseb.

 

8.         Vaše pravice glede varstva podatkov

Če so izpolnjeni nekateri pogoji, lahko uveljavite svoje pravice do varstva podatkov v povezavi z nami

 • Tako imate pravico, da vas obvestimo o vaših shranjenih podatkih v skladu s pravili 15. člena GDPR (če pride v poštev v zvezi z morebitnimi omejitvami po nacionalni zakonodaji).
 • Na vašo zahtevo moramo popraviti vaše shranjene podatke v skladu s 16. členom GDPR, če so ti podatki nepravilni ali pomanjkljivi.
 • Če to želite, bomo izbrisali vaše podatke v skladu s 17. členom GDPR, če tega ne preprečujejo druge zakonske določbe (npr. zakonsko določene obveznosti hrambe ali omejitve na podlagi nacionalne zakonodaje) ali naš prednostni interes (na primer za obrambo naših pravic in zahtevkov).
 • Ob upoštevanju pogojev, ki jih postavlja 18. člen GDPR, lahko zahtevate, da omejimo obdelavo vaših podatkov.
 •  Poleg tega lahko vložite ugovor k obdelavi vaših podatkov v skladu z 21. členom GDPR, kar od nas zahteva ustavitev obdelave vaših podatkov. Ta pravica do ugovora velja samo v primeru zelo posebnih okoliščin, ki so značilne za vaše osebne razmere, pri tem pa lahko pravice našega podjetja nasprotujejo vaši pravici do ugovora.
 • Imate tudi pravico do prejema svojih podatkov v skladu z ureditvijo, kot določa 20. člen GDPR, v strukturirani, običajni in strojno berljivi obliki ali prenosa teh podatkov tretji osebi.
 • Poleg tega imate pravico do preklica privolitve, ki ste nam jo dali za obdelavo osebnih podatkov kadarkoli v prihodnosti (glejte točko 2.3).
 • Dodatno lahko vložite pritožbo pri nadzornem organu za varstvo podatkov (77. člen GDPR). Kljub temu priporočamo, da pritožbo najprej pošljete naši pooblaščeni osebi za varstvo podatkov.

 

Če je le možno, morate zahtevke za uveljavljanje svojih pravic poslati v pisni obliki na zgoraj navedeni naslov ali pa naslovljene neposredno na našo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov.

 

 9.         Obseg vaših obveznosti, da nam zagotovite svoje podatke

Zagotoviti morate samo podatke, ki so potrebni za sklenitev in izvajanje poslovnega razmerja ali predpogodbenega razmerja z nami, ali za zbiranje podatkov, ki ga zahteva zakonodaja. Brez teh podatkov na splošno ne moremo skleniti pogodbe ali nadaljevati z njenim izvajanjem. To se lahko nanaša tudi na podatke, ki so v okviru pogodbenega razmerja zahtevani pozneje. V primeru, da bi od vas zahtevali dodatne podatke, morate biti posebej obveščeni o prostovoljni naravi teh informacij.

 

10.       Prisotnost avtomatizirane odločitve v posameznih primerih (vključno s profiliranjem)

Ne uporabljamo nobenega postopka za povsem avtomatizirane odločitve, kot določa 22. člen GDPR. Če bomo v prihodnosti v posameznih primerih vpeljali takšen postopek, vas bomo o tem v skladu s predpisi obvestili, če to zahteva zakonodaja.

Pod določenimi pogoji lahko vaše podatke obdelamo s ciljem ocene določenih osebnih vidikov (profiliranje).

Da bi vam lahko zagotovili ciljno informiranje in nasvete o izdelkih, lahko uporabimo orodja za vrednotenje. Ta omogočajo oblikovanje izdelkov, komunikacije in oglaševanje glede na potrebe, vključno z raziskavo trga in mnenj.

Takšni postopki so lahko uporabljeni za oceno vaše plačilne zmožnosti in kreditne sposobnosti ter za boj proti pranju denarja in goljufijam. "Rezultati z ocenami" so lahko uporabljeni za oceno vaše kreditne sposobnosti. V primeru ocenjevanja se z uporabo matematičnih metod izračuna verjetnost, da bo stranka izpolnjevala plačilne obveznosti v skladu s pogodbo. Takšne vrednosti ocen nam na primer pomagajo pri oceni kreditne sposobnosti in odločanju glede ponudbe izdelkov ter so vgrajene v naše upravljanje tveganj. Izračun temelji na matematično in statistično priznanih in preverjenih metodah ter upošteva vaše podatke, zlasti prihodke, izdatke, obstoječe obveznosti, poklic, delodajalca, delovno dobo, izkušnje iz prejšnjega poslovnega odnosa, poplačilo prejšnjih posojil v skladu s pogodbo in informacije kreditnih instituciij.

V skladu z 9. členom GDPR v obdelavo niso vključene informacije o državljanstvu in posebne vrste osebnih podatkov.

 

Informacije o vaši pravici do ugovora v skladu z 21. členom GDPR

 

 1. Imate pravico, da kadarkoli vložite ugovor zoper obdelavo vaših podatkov, ki se izvaja na osnovi 6. člena, točka 1 f GDPR (obdelava podatkov na osnovi tehtanja interesov) ali 6. člena, točka 1 e GDPR (obdelava podatkov v javnem interesu). Pogoj za to je, da obstaja razlog za ugovor, ki izhaja iz vaših posebnih osebnih razmer. To velja tudi za profiliranje, ki bi temeljilo na tem namenu v smislu 4. člena, točke 4 GDPR.

  Če vložite ugovor, bomo prenehali obdelovati vaše osebne podatke, razen v primeru, da lahko dokažemo nujne razloge z zajamčeno zaščito za obdelavo, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, ali v primeru, da obdelava služi za namen uveljavljanja, izvajanja ali obrambe pravnih zahtevkov.


 2. Vaše osebne podatke bomo lahko uporabili tudi za izvajanje neposrednega trženja. Če ne želite prejemati oglasnih vsebin, imate pravico, da kadarkoli vložite ustrezen ugovor. Takšen ugovor bomo upoštevali pri svojih dejavnostih v prihodnosti.

  Vaših podatkov ne bomo obdelovali za namene neposrednega trženja, če nasprotujete obdelavi za ta namen.

 

 

Ugovor lahko vložite brez posebnega obrazca. Če je možno, ga pošljite na naslov:

 

Mazda Motor Slovenija, d.o.o.
Dolenjska cesta 242c
1000 Ljubljana

 

 

Naša politika o varstvu osebnih podatkov in informacije o varstvu podatkov pri obdelavi podatkov v skladu s 13., 14. in 21. členom GDPR se lahko občasno spremenijo. Vse spremembe bodo objavljene na tej strani. Starejše različice si boste lahko ogledali v arhivu.