Izdajatelj

Mazda Motor Slovenija d.o.o.
Dolenjska cesta 242c
SI-1000 Ljubljana

T: +386 1 420 40 80
F: +386 1 420 40 89
E: info@mazda.si

Direktor: Aleš Marguč
matična št. 5672040
Okrožno sodišče v Ljubljani, št. reg. vpisa: 1/20039/00;
ID za DDV: SI57513783

Urednik: Dimitrij Vušnik