Declaraţie de confidenţialitate

Informații privind protecția datelor pentru clienți și clienți potențiali

(Stare: Mai 2018, versiunea nr. 1) 

 

I.             Informații privind protecția datelor referitoare la prelucrările efectuate de noi în condițiile articolelor 13, 14 și 21 ale regulamentului general privind protecția datelor (GDPR)

 Acordăm o foarte mare importanță protecției datelor și vă informăm, prin prezentul document, cu privire la modul de prelucrare a datelor dvs. și la pretențiile și la drepturile pe care le aveți în condițiile reglementărilor respective privind protecție a datelor.

 

1.      Operatorul de date și detaliile de contact aferente

Mazda Austria GmbH
Ernst-Diez-Str. 3
9020 Klagenfurt
Austria

 

Detalii de contact pentru România:
Mazda Austria GmbH
Reprezentanta Romania
Strada Grigore
Alexandrescu nr.59
Cladire HQ Victoriei,
Etaj 2
Sector 1, Bucuresti
Cod postal 010623
Tel: +40 314.380.016
Email:romania@mazda.at

 

2.         Scopurile și baza legală ale prelucrării datelor

 Compania noastră prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile regulamentului general privind protecția datelor (GDPR), ale legii naționale privind protecția datelor și cu alte prevederi privind protecția datelor aflate în vigoare (detaliile sunt furnizate în continuare). Detaliile privind datele care sunt prelucrate și modul de utilizare a acestora sunt în mare măsură dependente de serviciile solicitate sau convenite în fiecare caz. Detalii suplimentare sau adăugirile în scopurile prelucrării datelor se pot găsi în documentele contractuale respective, în formulare, în declarația de consimțământ și/sau în alte informații furnizate dvs. (de ex., în contextul utilizării site-ului nostru sau a termenilor și a condițiilor noastre). De asemenea, aceste informații privind protecția datelor pot fi actualizate ocazional, așa cum puteți constata de pe site-ul nostru 

2.1      Scopuri care urmăresc îndeplinirea unui acord sau a unor măsuri precontractuale (art. 6, secțiunea 1 b din GDPR)

Prelucrarea datelor cu caracter personal este efectuată în vederea îndeplinirii contractelor cu dvs. și a execuției comenzilor dvs. În particular, prelucrarea servește furnizării garanției producătorului, a garanției opționale extinse, a asistenței rutiere, a serviciului Mazda Care Service, întreținerii evidenței digitale de service, a proceselor gratuite, a programelor bonus pentru persoane cu handicap, a subvențiilor pentru finanțarea vehiculelor etc. Prelucrarea datelor cu caracter personal este efectuată, de asemenea, în vederea luării de măsuri și a efectuării de activități în cadrul relațiilor precontractuale, de ex., când clienții potențiali solicită o deplasare auto de testare. În funcție de comenzile dvs., oferim serviciile, măsurile și activitățile necesare. Acestea includ, în esență, comunicări contractuale cu dvs., capacitatea de verificare a tranzacțiilor, a comenzilor și a altor acorduri, precum și controlul calității, prin intermediul documentației adecvate, reclamații, proceduri în garanție și gratuite, măsuri de control și de optimizare a proceselor de business, precum și îndeplinirea atribuțiilor generale de întreținere, control și supervizare de către companiile afiliate (de ex., compania părinte); monitorizarea produselor, menținerea siguranței produselor și a traficului rutier (de ex., prin campanii de rechemare și de service) precum și pentru dezvoltarea și perfecționarea produselor, evaluări statistice pentru conducerea corporației, înregistrarea și controlul costurilor, raportare, comunicări interne și externe, gestionarea urgențelor, contabilitatea și evaluarea fiscală a serviciilor operaționale, susținerea pretențiilor legale și apărarea în cazul disputelor juridice; asigurarea securității IT (sistemul inter alia și testele de plauzibilitate) și a securității generale, inclusiv a securității clădirilor și a unităților, securizarea și exercitarea autorității domestice (de ex., prin intermediul controalelor de acces); garantarea integrității, a autenticității și a disponibilității datelor, prevenirea și investigarea infracțiunilor; controlul exercitat de organismele sau autoritățile de supervizare (de ex., auditare).

2.2      Scopuri în cadrul unui interes legitim din partea noastră sau a unor terțe părți (art. 6, secțiunea 1 f din GDPR)

În afară de îndeplinirea efectivă a (pre-) contractului, prelucrăm datele dvs. ori de câte ori este necesar pentru a proteja interese legitime, ale noastre sau ale unor terți, în special în următoarele scopuri:

 • publicitate sau studii de piață sau de opinie, cu condiția ca dvs. să nu vă fi opus utilizării datelor dvs.;
 • obținerea de informații și schimb de date cu agenții de credit atunci când aceasta excede riscului nostru economic;
 • examinarea și optimizarea proceselor pentru analiza necesităților;
 • dezvoltarea suplimentară de servicii și produse, precum și a sistemelor și a proceselor existente;
 • divulgarea datelor cu caracter personal în cadrul unor demersuri normale în cursul negocierilor privind vânzarea companiei;
 • pentru comparație cu listele antiteroriste europene și internaționale, în măsura în care aceasta excede obligațiilor legale;
 • îmbogățirea datelor dvs., de ex., prin utilizarea sau efectuarea de cercetări privind date accesibile publicului;
 • evaluări statistice sau analiză de piață a evaluărilor cantitative;
 • susținerea pretențiilor legale și apărarea în cadrul litigiilor juridice care nu pot fi direct atribuite relației contractuale;
 • prelucrarea restricționată a datelor, dacă o ștergere nu este posibilă sau este posibilă numai cu un efort disproporționat de mare, din cauza tipului special de spațiu de stocare;
 • dezvoltarea de sisteme de scoring sau de procese decizionale automatizate;
 • prevenirea și investigarea infracțiunilor, dacă nu exclusiv pentru îndeplinirea cerințelor legale;
 • securitatea clădirilor și a unităților (de ex., prin intermediul sistemelor de control acces și al supravegherii video), în măsura în care aceasta excede obligațiilor generale de întreținere;
 • investigații interne și externe, analize de siguranță;
 • orice monitorizare sau înregistrare a conversațiilor telefonice în scopuri de control al calității și instruire;
 • Conservarea și întreținerea certificatelor de drept privat sau de natură guvernamentală oficială;
 • preluarea și exercitarea autorității domestice prin intermediul unor măsuri adecvate, precum și prin supraveghere video, pentru protecția clienților și a angajaților noștri, precum și pentru conservarea dovezilor în cazul infracțiunilor și al prevenirii acestora.

 

2.3      Scopuri în cadrul consimțământului dvs. (art. 6, secțiunea 1 a din GDPR) 

Datele dvs. cu caracter personal pot fi, de asemenea, prelucrate în anumite scopuri (de ex., utilizarea sistemelor de comunicații ale companiei în scopuri private; fotografii/videoclipuri cu dvs. în vederea publicării pe intranet/internet) inclusiv ca o consecință a consimțământului dvs. Ca regulă, vă puteți retrage întotdeauna consimțământul. Aceasta se aplică și la revocarea declarațiilor de consimțământ emise către noi înainte de intrarea în vigoare a GDPR, respectiv, înainte de 25 mai 2018. Veți fi informat separat cu privire la consecințele revocării sau ale refuzului de a furniza consimțământul în textul respectiv al acordului.                  
În general, revocarea consimțământului se aplică numai în viitor. Prelucrarea care are loc înainte de lansarea consimțământului nu este afectată de acesta și își menține caracterul legal

2.4      Scopuri aferente respectării cerințelor legale (art. 6, secțiunea 1 c din GDPR) sau în interes public (art. 6, secțiunea 1 e din GDPR)

Ca orice actor care ia parte la viața de business, suntem, de asemenea, expuși la un număr mare de obligații legale. Acestea sunt, în principal, cerințe legale (de ex., legi comerciale și fiscale), dar și, dacă este cazul, legea de supervizare sau alte cerințe stabilite de autoritățile guvernamentale. Scopurile prelucrării mai pot include verificări ale identității și ale vârstei, prevenirea fraudelor și a spălării banilor (de ex., comparații cu listele antiteroriste europene și internaționale), conformitatea cu obligațiile de control și notificare în virtutea legii fiscale, precum și arhivarea datelor în scopuri de protecție și de securitate a datelor, dar și în scopuri de audit efectuate de consilieri/auditori fiscali, autorități fiscale sau alte autorități guvernamentale. De asemenea, poate fi necesar să fie divulgate date cu caracter personal în cadrul măsurilor oficiale luate de guvern/tribunale, în scopul colectării de dovezi, al aplicării legii și al urmăririi penale sau satisfacerea solicitărilor de drept civil.

 

3.         Categoriile de date pe care le prelucrăm cât timp nu primim date direct de la dvs. și originile acestora

 Dacă este necesar pentru relația contractuală cu dvs. și pentru activitățile efectuate de către dvs., este posibil să prelucrăm date pe care le primim în mod legal din rețeaua noastră autorizată Mazda sau de la alte companii (de ex., companii de asigurări, furnizori de servicii financiare) sau alte terțe părți (agenții de credit, editori de adrese). De asemenea, prelucrăm datele cu caracter personal pe care le-am colectat, primit sau obținut în mod legal din surse accesibile public (precum, de exemplu, registre comerciale și registre de asociație, registre civile, presă, internet și alte medii de informare) dacă acest lucru este necesar și avem permisiunea de a prelucra aceste date în conformitate cu prevederile legale.

Categoriile relevante de date cu caracter personal pot fi, în particular:

 • date cu caracter personal (nume, data nașterii, locul nașterii, naționalitate, stare civilă, ocupație/profesie li date comparabile, persoană de contact, permis de conducere și date similare)
 • date de contact (adresă, adresă de e-mail, număr de telefon și date similare)
 • Locatori și concesionari
 • Date privind adresa (date din registrul de recensământ și date comparabile)
 • Date din permisul de conducere sau din cartea de identitate,
 • confirmarea plății/confirmare de acoperire pentru carduri bancare și carduri de credit
 • informații privind situația dvs. financiară (date privind solvabilitatea, inclusiv scorul, respectiv datele pentru evaluarea riscului economic)
 • istoricul clientului
 • Date tehnice despre vehicul, inclusiv datele de diagnosticare
 • Informații de întreținere și reparații
 • date privind modul de utilizare a mediilor oferite de noi (de ex., durata de accesare a site-urilor, aplicației sau buletinului nostru informativ, pagini/linkuri pe care ați făcut clic sau intrări și date comparabile)
 • Date video

 

 4.         Destinatari sau categorii de destinatari ai datelor dvs.

 La compania noastră, datele dvs. sunt primite de acele birouri sau unități organizaționale interne care au nevoie de datele respective pentru a îndeplini obligațiile noastre contractuale sau legale sau care au nevoie de aceste date în cadrul prelucrării și ale implementării intereselor noastre legitime. 

Datele dvs. sunt divulgate/transmise birourilor și persoanelor externe numai 

 • în legătură cu execuția contractului;
 • în scopuri unde suntem obligați sau avem dreptul de a oferi informări, notificări sau să retransmitem date (de ex., asociația de asigurare de răspundere a angajatorului, scheme de asigurări de sănătate, autorități fiscale) pentru a respecta cerințele legale sau acolo unde retransmiterea datelor este de interes public (vezi numărul 2.4);
 • în măsura în companiile furnizoare de servicii externe împuternicite de către noi prelucrează date în calitate de persoane împuternicite de operator pentru contracte sau părți care își asumă anumite funcții (de ex., furnizori de servicii pentru asistență rutieră, garanție opțională extinsă, Mazda Care Service, precum și furnizorii de servicii de leasing și de finanțare), centre de date externe, suportul și întreținerea aplicațiilor IT, arhivare, prelucrarea documentelor, servicii de call center, servicii de conformitate, control, screening de date pentru prevenirea spălării banilor, validarea și protecția datelor, verificarea plauzibilității, distrugerea datelor, achiziție/aprovizionare, administrare clienți, procesatori de scrisori, marketing, tehnologie media, cercetare, controlul riscului, facturare, telefonie, management de site-uri web, servicii de audit, instituții de credit, tipografii sau companii pentru eliminarea datelor, servicii de curierat, logistică);
 • ca rezultat al interesului nostru legitim sau al interesului legitim al terțului, în cadrul scopurilor citate la numărul 2.2 (de ex., la autorități guvernamentale, agenții de credit, agenții de colectare, avocați, tribunale, evaluatori, companii aparținând unor grupuri de companii și organisme și instanțe de control);
 • dacă ne-ați acordat consimțământul pentru transmiterea datelor către terți.

 

De asemenea, ne vom abține de la transmiterea datelor dvs. către terți dacă nu v-am informat separat în acest sens. Dacă împuternicim furnizori de servicii în cadrul prelucrării unei comenzi, datele dvs. vor fi supuse standardelor de securitate prevăzute de către noi în vederea protecției adecvate a datelor dvs. În toate celelalte cazuri, destinatarii pot utiliza datele numai în scopurile pentru care datele respective le-au fost trimise.

 

5.         Durata stocării datelor dvs.

 Noi prelucrăm și stocăm datele dvs. pe durata relației noastre de business. Aceasta include și inițierea unui contract (relație legală precontractuală) și execuția unui contract. 

Pe lângă acestea, trebuie să respectăm diferite obligații de retenție și documentație care emană, inter alia, din dreptul comercial sau fiscal. Perioadele și termenele limită pentru retenție și/sau documentație prevăzute în legislația respectivă se extind cu până la zece ani după încheierea relației contractuale sau a relației legale precontractuale.

De asemenea, prevederi legale speciale pot impune o perioadă mai lungă de retenție (de ex., obligația noastră de a ne monitoriza produsele până la sfârșitul perioadei de utilizare a vehiculului, pentru a putea iniția campanii de rechemare sau de service, dacă este necesar.)

Dacă datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea obligațiilor și a drepturilor contractuale sau legale, acestea sunt șterse cu regularitate dacă nu sunt necesare prelucrări suplimentare - pentru o perioadă limitată - pentru îndeplinirea scopurilor indicate la nr. 2.2 din cauza unui interes legitim prioritar. Un asemenea interes legitim prioritar este considerat, de exemplu, când nu este posibilă ștergerea datelor ca rezultat al tipului special de stocare sau dacă ștergerea este posibilă numai cu costuri nerezonabil de ridicate, iar prelucrarea în alte scopuri este exclusă prin măsuri tehnice și organizatorice corespunzătoare.

 

6.         Prelucrarea datelor într-o țară terță sau de către o organizație internațională

Datele sunt transmise în birouri din țări aflate în afara Spațiului Economic European UE/SEE (așa-numitele state terțe) ori de câte ori acest lucru este necesar pentru îndeplinirea unei obligații contractuale față de dvs. (de ex., dacă sunteți trimis într-o altă țară), dacă este impus prin lege (de ex., obligații de notificare impuse de legea fiscală), dacă este în interesul nostru legitim sau ne-ați transmis consimțământul dvs. pentru aceasta.

În același timp, datele dvs. pot fi prelucrate într-o țară terță, inclusiv legat de implicarea furnizorilor de servicii în cadrul prelucrării comenzii. Dacă nu s-a luat nicio decizie de către Comisia Europeană cu privire la prezența unui nivel rezonabil de protecție a datelor pentru țara respectivă, noi garantăm să drepturile și libertățile dvs. vor fi protejate și garantate în mod rezonabil, în conformitate cu cerințele UE de protecție a datelor, prin acordurile contractuale în acest scop. Vă vom furniza, la cerere, informații detaliate.

Puteți solicita informații privind garanțiile adecvate sau rezonabile și privind posibilitatea, modul și locul unde puteți primi o copie a acestora de la responsabilul cu protecția datelor din cadrul companiei sau de la departamentul de resurse umane care răspunde de dvs.

 

7.         Stocarea datelor din vehicul

 Vehiculul dumneavoastră are instalate unități de control electronic. Aceste unități de control prelucrează date pe care, de exemplu, le primesc de la senzorii vehiculului, le generează ele însele sau le schimbă între ele. Unele unități de control sunt necesare pentru funcționarea în condiții de siguranță a vehiculului dumneavoastră, altele vă oferă asistență la volan (sistemele de asistență pentru șofer) sau permit funcții de confort sau infotainment.

Vă oferim în continuare informații generale despre prelucrarea datelor despre vehicul. Mai multe informații referitoare la datele specifice colectate și stocate în memoria vehiculului dumneavoastră și transmise către terți, precum și la scopul acestora, pot fi găsite în capitolul intitulat „protecția datelor” din manualul de utilizare respectiv, unde există legături directe către specificațiile funcționale afectate. Acest manual de utilizare este disponibil și online și, în funcție de configurația vehiculului, în format digital chiar în interiorul vehiculului.

 

Referințele personale  

Fiecare vehicul este identificat printr-un număr unic de identificare. Acest număr de identificare al vehiculului poate fi urmărit pentru a identifica proprietarul actual sau foștii proprietari ai vehiculului. Datele colectate din vehicul pot conduce la proprietarul sau șoferul vehiculului și prin alte mijloace, de exemplu, numărul de înmatriculare.

Datele generate sau prelucrate de către unitățile de control pot fi, prin urmare, date cu caracter personal sau, în anumite situații, date de identificare cu caracter personal. În funcție de datele despre vehicul disponibile, se pot trage concluzii cu privire, de exemplu, la comportamentul dumneavoastră la volan, la locația sau traseul dumneavoastră sau la modelele de consum.

 

Drepturile dumneavoastră legate de protecția datelor  

Conform legii privind protecția datelor în vigoare, dumneavoastră aveți anumite drepturi cu privire la societățile care prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal.

În consecință, aveți dreptul de a solicita, în mod gratuit, divulgarea de informații complete despre producător și terți (de exemplu, service-uri sau ateliere de reparații contractate, furnizori de servicii online pentru vehicul), cu condiția ca aceștia să fi stocat date cu caracter personal despre dumneavoastră. Puteți cere informații referitoare la datele stocate despre dumneavoastră, la scopul stocării și la proveniența acelor date. Dreptul dumneavoastră la informare se aplică și transferului de date către alte terțe părți.

Datele, care sunt stocate exclusiv local la nivelul vehiculului, pot fi vizualizate cu ajutorul unui specialist, de exemplu, într-un atelier auto, contra cost, dacă este cazul.

 

Cerințele legale privind divulgarea datelor  

În măsura în care există reglementări legale în acest sens, producătorii sunt obligați să comunice informațiile stocate de ei, la cererea autorităților publice, în limitele necesare, de la caz la caz (de exemplu, atunci când se investighează o faptă penală).

De asemenea, se permite autorităților publice să citească datele din vehicule în anumite cazuri, în limitele legii aplicabile. De exemplu, în cazul unui accident, se pot citi informațiile din unitatea de control a airbagului, pentru a ajuta la clarificarea circumstanțelor în care s-a produs accidentul.

 

Datele operaționale despre vehicul  

Unitățile de control prelucrează date în scopul funcționării vehiculului.

Aceste date includ, de exemplu:

 • informații despre starea vehiculului (de exemplu, viteza, decelerarea, accelerația laterală, viteza roții, indicatorul de cuplare a centurii de siguranță),
 • condițiile de mediu (de exemplu, temperatura, senzorul de ploaie, senzorul de distanță).

Aceste date sunt, în general, volatile și nu sunt stocate după încetarea timpului de funcționare, fiind prelucrate doar la nivelul vehiculului. Unitățile de control conțin, adesea, mijloace de stocare a datelor. Aceste date pot fi folosite pentru documentarea, temporară sau permanentă, a informațiilor despre starea vehiculului, solicitarea componentelor, cerințele de întreținere, evenimentele de natură tehnică și avariile.

În funcție de configurația tehnică, se pot stoca următoarele informații:

 • condițiile de funcționare ale componentelor sistemului (de exemplu, nivelurile de umplere, presiunea din pneuri și starea bateriei),
 • funcționările defectuoase și defectele din componentele sistemelor importante (de exemplu, iluminat și frâne),
 • răspunsul sistemului la situații extraordinare de conducere (de exemplu, declanșarea unui airbag, activarea sistemelor de control al stabilității),
 • informațiile despre evenimente în urma cărora vehiculul a fost avariat,
 • pentru vehiculele electrice, nivelul de încărcare a bateriei de înaltă tensiune și autonomia estimată a vehiculului.

În anumite situații (de exemplu, dacă vehiculul a detectat o funcționare defectuoasă), poate fi necesară stocarea datelor care sunt, în mod normal, volatile.

Dacă utilizați serviciile (de exemplu, serviciile de reparații și întreținere), datele de funcționare stocate pot fi citite și folosite, dacă este necesar, împreună cu numărul de identificare al vehiculului. Datele despre vehicul pot fi citite de către angajații rețelei de service (de exemplu, ateliere auto, producător) sau de către terți (de exemplu, service-uri de reparații). Același lucru se aplică și în cazul cererilor de garanție și al măsurilor privind asigurarea calității.

Datele sunt citite, de obicei, prin conectarea obligatorie la sistemul de diagnosticare la bord (OBD) al vehiculului. Datele de funcționare citite documentează condițiile tehnice ale vehiculului sau ale componentelor individuale și ajută la diagnosticarea defecțiunilor, la respectarea obligațiilor de garanție și la îmbunătățirea calității. Aceste date, în special informațiile referitoare la solicitarea componentelor, evenimentele tehnice, erorile de funcționare și alte erori sunt transmise producătorului, dacă este necesar, împreună cu numărul de identificare al vehiculului. În plus, răspunderea pentru calitatea produsului îi revine producătorului. În acest scop, producătorul utilizează datele de funcționare în afara vehiculelor, de exemplu, în campaniile de rechemare în service. Aceste date pot fi utilizate, de asemenea, la verificarea cererilor de garanție ale clientului și ale producătorului.

Memoria erorilor din vehicul poate fi reinițializată de către un operator de service în cursul lucrărilor de reparații și întreținere sau la cererea dumneavoastră.

 

Funcțiile de confort și infotainment  

Puteți stoca setările de confort și personalizările în memoria vehiculului și le puteți modifica sau reinițializa, în orice moment.

În funcție de configurația vehiculului, acestea pot include:

 • setările legate de poziția scaunului și a volanului,
 • reglajele șasiului și setările legate de aerul condiționat,
 • personalizările, precum iluminatul la interior.

 

De asemenea, puteți încorpora singur date în funcțiile de infotainment ale vehiculului, în contextul configurației selectate.

În funcție de configurația vehiculului, acestea pot include:

 • date multimedia, de exemplu, muzică, filme sau fotografii pentru a fi redate cu ajutorul unui sistem multimedia integrat,
 • date din agenda personală pentru a fi utilizate împreună cu un sistem hands-free integrat sau un sistem de navigație integrat,
 • destinațiile de navigație introduse,
 • date referitoare la utilizarea serviciilor de Internet.

 

Aceste date destinate funcțiilor de confort și infotainment pot fi stocate local, la nivelul vehiculului, sau pot fi deținute pe un dispozitiv pe care l-ați conectat la vehiculul dumneavoastră (de exemplu, smartphone, stick USB sau MP3 player). Dacă aceste date au fost introduse de dumneavoastră, le veți putea șterge în orice moment.

Transmiterea acestor date din vehicul se va realiza exclusiv la cererea dumneavoastră, în special cele referitoare la setările pe care le-ați selectat pentru utilizarea serviciilor online.

 

Integrarea smartphone-ului, de exemplu, Android Auto sau Apple CarPlay

Dacă vehiculul dumneavoastră este dotat cu această funcție, veți putea conecta la vehicul smartphone-ul dumneavoastră sau un alt dispozitiv mobil, astfel încât să îl puteți controla folosind elementele de control integrate ale vehiculului. Imaginile și sunetele de pe smartphone pot fi redate prin sistemul multimedia al vehiculului. În același timp, informații specifice sunt transferate către smartphone-ul dumneavoastră. În funcție de tipul de integrare, aceste date pot include date despre locație, modul zi/noapte și alte informații generale despre vehicul. Studiați cu atenție manualul de utilizare al vehiculului sau al sistemului de infotainment.

Integrarea permite utilizarea unor aplicații selectate de pe smartphone, de exemplu, navigația sau redarea muzicii. Nu există nicio altă interacțiune între smartphone și vehicul, în special, accesul activ la datele vehiculului. Caracterul oricărei prelucrări suplimentare a datelor este determinat de furnizorul aplicației respective. Utilizarea sau nu a setărilor și stabilirea setărilor ce pot fi utilizate depind de aplicația respectivă și de sistemul de operare al smartphone-ului dumneavoastră.

 

Serviciile online  

Dacă vehiculul dumneavoastră este dotat cu o conexiune de rețea fără fir, acest lucru permite schimbul de date între vehiculul dumneavoastră și alte sisteme. Conexiunea fără fir se realizează prin intermediul unei unități de transmisie și recepție care este specifică vehiculului sau prin intermediul unui terminal mobil (de exemplu, un smartphone) instalat de dumneavoastră. Funcțiile online pot fi utilizate prin intermediul acestei conexiuni de rețea. Ele includ serviciile și aplicațiile online care v-au fost puse la dispoziție de către producător sau de către un alt furnizor.

 

Serviciile furnizate de către producător  

În ceea ce privește serviciile noastre online, funcțiile respective sunt descrise de Mazda într-un loc potrivit (de exemplu, în manualul de utilizare și/sau pe site-ul web Mazda specific țării dumneavoastră) și sunt oferite împreună cu informațiile aferente despre protecția datelor. Datele cu caracter personal pot fi utilizate pentru oferirea de servicii online. Schimbul de date în acest scop se realizează printr-o conexiune protejată, de exemplu, folosind sistemele informatice prevăzute în acest sens. Pe lângă furnizarea unor servicii, colectarea, prelucrarea și utilizarea datelor cu caracter personal se realizează exclusiv în baza unei permisiuni legale, de exemplu, în cazul sistemelor de apel de urgență cerute de lege, printr-un acord contractual sau printr-o aprobare.

Puteți activa sau dezactiva serviciile (uneori taxabile) și funcțiile vehiculului și, uneori, chiar conexiunea fără fir în întregime. Funcțiile și serviciile cerute de lege, cum sunt sistemele de apel de urgență, se exclud.

 

Serviciile furnizate de terți  

Dacă alegeți să utilizați serviciile online ale altor furnizori (terți), aceste servicii sunt responsabilitatea furnizorului respectiv și sunt supuse condițiilor de protecție a datelor și termenilor de utilizare ai acestuia. În general, producătorul nu are nicio influență asupra conținutului schimbat în acest fel.

Informați-vă despre caracterul, limitele și scopul colectării și utilizării datelor cu caracter personal în contextul serviciilor furnizate de respectivul furnizor de servicii.

 

8.         Drepturile dvs. privind protecția datelor

 Dacă sunt îndeplinite anumite condiții, ne puteți solicita respectarea drepturilor dvs. de protecție a datelor 

 • Astfel, aveți dreptul de a primi informații de la noi cu privire la datele stocate cu privire la dvs., în conformitate cu dispozițiile art. 15 din GDPR (dacă sunt aplicabile cu restricții, în conformitate cu § 34 din legea federală germană privind protecția datelor (BDSG))
 • Dacă solicitați aceasta, vom corecta datele stocate despre dvs., în conformitate cu art. 16 din GDPR, dacă datele respective sunt incorecte sau eronate.
 • Dacă doriți, vom șterge datele dvs. în conformitate cu principiile art. 17 din GDPR, dacă această operație nu este împiedicată de alte prevederi legale (de ex., obligații legale de retenție sau restricții impuse în § 35 al legii federale germane privind protecția actelor (BDSG)) sau un interes predominant din partea noastră (de exemplu, pentru apărea drepturilor sau a pretențiilor noastre)
 • Ținând cont de condițiile preliminare indicate în art. 18 din GDPR, ne puteți cere să restricționăm prelucrarea datelor dvs.
 •  De asemenea, vă puteți opune prelucrării datelor dvs. în conformitate cu art. 21 din GDPR, în urma căreia trebuie să oprim prelucrarea datelor dvs. Acest drept de opoziție se aplică, însă, dacă situația dvs. personală este caracterizată de circumstanțe foarte speciale, caz în care drepturile companiei noastre pot intra în contradicție cu dreptul dvs. la opoziție.
 • De asemenea, aveți dreptul să primiți datele dvs. în conformitate cu aranjamentele stipulate în art. 20 din GDPR în format structurat, comun și lizibil de către o mașină sau să transmiteți aceste date unui terț.
 • De asemenea, aveți dreptul de revocare a consimțământului pe care ni l-ați dat cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în orice moment, cu efecte în viitor (vezi numărul 2.3).
 • De asemenea, aveți dreptul să depuneți o reclamație la o autoritate de supervizare pentru protecția datelor (art. 77 din GDPR). Totuși, vă recomandăm ca, prima dată, să trimiteți întotdeauna reclamația responsabilului nostru cu protecția datelor.

 

Ori de câte ori este posibil, solicitările dvs. de exercitare a drepturilor dvs. vor fi trimise, în scris, la adresa indicată mai sus sau vor fi adresate direct responsabilului nostru cu protecția datelor.

 

 9.         Domeniul obligațiilor dvs. de a ne furniza datele dvs.

 Trebuie să ne furnizați numai acele date necesare pentru începerea și desfășurarea relației de business sau pentru o relație precontractuală cu noi, sau acele date la a căror colectare suntem obligați prin lege. În lipsa acestor date, nu avem, în general, posibilitatea de a încheia contractul sau de a continua derularea acestuia. Aceasta poate fi valabil și pentru datele necesare ulterior, în cadrul relației contractuale. Dacă vă solicităm date în afara acestora, veți fi informat separat cu privire la natura voluntară a acestor informații.

 

10.       Prezența unei decizii automate luate în cazuri individuale (inclusiv crearea de profiluri)

 Nu utilizăm nicio procedură pur automată de luare a deciziilor, așa cum este prevăzut în art. 22 din GDPR. Dacă instituim o asemenea procedură în cazuri individuale în viitor, vă vom informa separat în acest sens, dacă o asemenea măsură este impusă de lege.

În anumite situații, vă putem prelucra datele parțial cu scopul de a evalua anumite aspecte personale (creare de profiluri).

Pentru a vă oferi informații direcționate și sfaturi privind produsele, este posibil să utilizăm instrumente de evaluare. Acestea permit un design de produs, comunicații și publicitate orientate spre necesități, inclusiv cercetări de piață și de opinie.

Asemenea proceduri pot fi, de asemenea, utilizate pentru evaluarea solvabilității dvs., precum și pentru a combate spălarea de bani și frauda. „Valorile de scor” pot fi utilizate pentru evaluarea solvabilității dvs. În cazul scorurilor, probabilitatea ca un client să își îndeplinească obligațiile de plată conform contractului este calculată utilizând metode matematice. Aceste valori de scor ne permit, de exemplu, să ne evaluăm solvabilitatea, susțin deciziile în contextul tranzacțiilor de produse și sunt încorporate în managementul riscului. Calculul se bazează pe metode matematice și statistice recunoscute și demonstrate și se bazează pe datele dvs., în special veniturile, cheltuielile, datoriile existente, profesiunea, angajatorul, durata de angajare, experiența din relația de business anterioară, rambursarea creditelor precedente conform contractului și informațiile de la agențiile de credit.

Informațiile privind naționalitatea și categoriile speciale de date cu caracter personal, conform art. 9 din GDPR, nu sunt prelucrate.

 

Informații privind dreptul dvs. la opoziție conform art. 21 din GDPR 

 

 1. Aveți dreptul să vă exprimați oricând opoziția față de prelucrarea datelor dvs., care se efectuează în baza art. 6, secțiunea 1 din GDPR (prelucrarea datelor pe baza unei distribuții a intereselor) sau a art. 6, secțiunea 1 e din GDPR (prelucrarea datelor în interes public). Totuși, condiția preliminară este să existe o bază pentru opoziția dvs., derivată din situația dvs. personală specială. Aceasta este valabil și pentru crearea de profiluri care se bazează pe acest scop, în sensul art. 4, nr. 4 din GDPR.

  Dacă vă exprimați opoziția, nu vom mai prelucra datele dvs. cu caracter personal decât dacă putem demonstra motive solide care garantează protecția prelucrării, care contrabalansează interesele, drepturile și libertățile dvs. sau dacă prelucrarea servește scopului de a formula, exercita sau apăra pretenții legale.


 2. De asemenea, vom utiliza datele dvs. cu caracter personal în scopuri de publicitate directă. Dacă nu doriți să primiți publicitate, aveți oricând dreptul să vă exprimați opoziția în acest sens. Aceasta este valabil și pentru crearea de profiluri, în măsura în care există o legătură cu publicitatea directă. Vom respecta această opoziție, care are efecte în viitor.

  Nu vom mai prelucra datele dvs. în scopuri de publicitate directă dacă vă opuneți prelucrării în acest scop.

 

 

Opoziția poate fi exprimată fără respectarea niciunei cerințe de formă și, dacă este posibil, trebuie trimisă la

 

Detalii de contact pentru România:
Mazda Austria GmbH
Reprezentanta Romania
Strada Grigore Alexan-drescu nr.59
Cladire HQ Victoriei,
Etaj 2
Sector 1, Bucuresti
Cod postal 010623

 

Politica noastră de confidențialitate și informațiile privind protecția datelor legate de modul în care prelucrăm datele în conformitate cu articolele 13, 14 și 21 din GDPR se poate modifica ocazional. Toate modificările vor fi publicate în această pagină. Versiunile mai vechi pot fi vizualizate într-o arhivă

 

II. Declarație suplimentară de confidențialitate pentru site-ul nostru 

Tratăm cu cea mai mare seriozitate protecția datelor private.

Dorim să știți dacă și ce date salvăm, precum și modul în care utilizăm aceste date. Am luat măsuri de ordin tehnic și organizatoric pentru a ne asigura că aceste reglementări privind protecția datelor sunt respectate.

 

Achiziția anonimă a datelor

În principiu, puteți vizita paginile noastre web care nu au fost personalizate fără a ne comunica identitatea dvs. Vom cunoaște numai numele furnizorului dvs. de servicii internet (adresa dvs. IP), site-urile web de la care ați ajuns la noi, precum și data, ora și paginile web pe care le-ați vizitat. Aceste informații sunt analizate în scopuri statistice. Veți rămâne un utilizator individual anonim.

 

Date cu caracter personal

Informațiile personale sunt informații asociate persoanei dvs. Acestea includ informații precum numele, adresa, adresa poștală, numărul de telefon.  Dar acestea nu includ informații care nu pot fi asociate direct cu identitatea dvs. reală (precum durata de ședere pe site sau numărul de utilizatori ai site-ului). Datele cu caracter personal sunt colectate numai dacă ne comunicați datele dvs. cu caracter personal, de exemplu, la completarea unui formular de înregistrare sau la înregistrarea pentru servicii personalizate. Datele introduse de dvs. sunt stocate numai raportat la scopul urmărit.

Utilizăm informațiile dvs. pentru publicitate, cercetare de piață și/sau de opinie, numai în măsura permisă de lege sau în conformitate cu consimțământul dvs.