Utgiver

Mazda Motor Norge
Lienga 2
1414 Trollåsen
66 81 87 70
wskarpodde@mazdaeur.com

Administrerende direktør:
Karianne Westby

District Court Cologne: HR B 49390
VAT-ID-No.: DE 812430583

Redaksjonelt ansvar:
Director Communications/Public Relations
Jerome de Haan