Betingelser og vilkår

Disse betingelser og vilkår regulerer forholdet mellom bruker og Mazda Motor Norge, Lienga 2, 1414 Trollåsen, Norge (heretter kalt "Mazda") vedrørende informasjon levert av Mazda Motor Norge via Internett portalen http://www.mazda-press.no (heretter kalt "Mazda Presseportal" eller "nettside")
Vennligst les nøye igjennom våre betingelser og vilkår før du tar i bruk Mazda Presseportal.
Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du våre betingelser og vilkår uavhengig av om du er registrert eller ikke.

Endring i betingelser og vilkår

For brukere som ikke er registrert, skal betingelser og vilkår gjelde i sin nåværende versjon ved bruk av denne nettsiden.
For brukere som registrerer seg på nettsiden skal betingelser og vilkår gjelde i den gyldige versjon på tidspunktet for registrering.
Endringer i betingelser for bruk vil informeres bruker via e-post og/eller på nettsiden. Reviderte endringer i betingelser krever godkjennelse fra bruker før de blir aktive.
I tilfeller der bruker ikke aksepterer endringer for bruk, reserverer vi oss retten til å avslutte brukerforholdet.

Registrering

Registrering på Mazda Presseportal er forbeholdt journalister og representanter fra media.
Bruker aksepterer å gi gyldig og fullstendig informasjon og ikke krenke tredjepartsrettigheter ved registrering. Brudd på tredjepartsrettigheter kan oppstå når personlig informasjon eller andre tredjepartsdata benyttes uten deres samtykke, for eksempel navn eller e-postadresse til tredjepart. Det er ikke tillatt å registrere seg flere ganger.
Hvis opplysninger gitt av brukeren endrer seg etter opprinnelig registrering, samtykker brukeren i umiddelbart å oppdatere sine brukeropplysninger.

Regler og ansvar for bruk av passord

Registrerte brukere må holde brukernavn og passord konfidensielt og forsikre seg om at uatoriserte personer aldri får tilgang til disse.
Brukeren har eneansvar for å beskytte passordet mot misbruk. Hvis en bruker oppdager at eget passord er kjent for uatoriserte personer eller at det foreligger annen fare for misbruk, må bruker umiddelbart informere Mazda Motor Norge om dette. Mazda Motor Norge vil da iverksette nødvendige tiltak for å sperre passordet.
Mazda Motor Norge påtar seg ikke ansvar for tap eller skade forårsaket av misbruk av passord, med mindre misbruket er forårsaket av grov uaktsomhet eller overlegg fra Mazda Motor Norge eller juridisk representant for Mazda Motor Norge, Lienga 2, 1414 Trollåsen, Norge