Gebruiksvoorwaarden

Bereik van deze gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden bepalen de relatie tussen een gebruiker en Mazda Motor Europe GmbH, Hitdorfer Straße 73, 51371 Leverkusen, Duitsland (hierna "Mazda Motor Europe") met betrekking tot de informatie aangeboden door Mazda Motor Nederland via de perswebsite http://www.mazda-press.nl (hierna "MMNL Perswebsite").
Leest u alstublieft deze gebruiksvoorwaarden alvorens u gebruik maakt van de perswebsite van Mazda Motor Nederland
Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de gebruiksvoorwaarden, ongeacht of u geregistreerd bent of niet.

Aanpassingen in de gebruiksvoorwaarden

Voor gebruikers die niet zijn geregistreerd, zullen deze gebruiksvoorwaarden in de meest recente versie gelden tijdens het gebruik van deze website.
Voor geregistreerde gebruikers zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing zoals deze gelden op het moment van inschrijving.
Wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden zullen per e-mail of via de website aan geregistreerde gebruikers worden gecommuniceerd. De herziene voorwaarden zijn pas geldig als ze zijn goedgekeurd door de gebruiker.
In het geval een gebruiker niet akkoord gaat met de wijzigingen, behouden wij ons het recht voor om het gebruik van de website door gebruiker te beëindigen.

Registratie

Registratie voor de perswebsite van Mazda Motor Nederland is voorbehouden aan journalisten en vertegenwoordigers van de media.

De gebruiker verplicht zich ertoe om geldige en volledige informatie te verstrekken en zal geen rechten die eigendom zijn van derden tijdens de registratie schenden. Een schending van rechten van derden geschiedt bijvoorbeeld wanneer persoonlijke informatie of andere gegevens van derden wordt gebruikt zonder hun toestemming, b.v. naam of e-mailadres van een derde partij. Een meervoudige registratie is niet toegestaan.
Indien de gegevens, die door de gebruiker tijdens de eerste registratie zijn opgegeven, veranderen, verplicht de gebruiker zich ertoe om deze gegevens onmiddellijk te corrigeren of te actualiseren.

Regels en verantwoordelijkheden voor gebruik van wachtwoorden

Geregistreerde gebruikers dienen hun gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim houden en ervoor zorgen dat onbevoegden nooit toegang tot deze gegevens krijgen.
De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de bescherming van het wachtwoord tegen misbruik. Indien een gebruiker ontdekt dat zijn / haar wachtwoord bekend is bij onbevoegden of er een ander risico van misbruik bestaat, moet hij Mazda Motor Nederland hiervan onmiddellijk in kennis stellen. Mazda Motor Nederland zal dan passende maatregelen nemen om het betreffende wachtwoord te blokkeren.
Mazda Motor Nederland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade die voortvloeit uit misbruik van wachtwoorden, tenzij dergelijk misbruik is veroorzaakt door grove schuld of opzet aan de zijde van Mazda Motor Nederland of een wettelijke vertegenwoordiger of agent van Mazda Motor Nederland.