• Financiële vooruitzichten voor volledig boekjaar naar boven bijgesteld

  • Maatregelen voor CO2 reductie blijven gericht op bereiken CO2 neutraliteit in 2050

Mazda Motor Corporation heeft vandaag zijn financiële en verkoopresultaten voor de eerste drie kwartalen van het lopende boekjaar bekendgemaakt, waarin wereldwijd 930.000 voertuigen werden verkocht in de periode 1 april tot 31 december 2020.

Een gestaag verbeterende wereldwijde verkooptrend zorgde voor positieve resultaten in twee van Mazda’s belangrijkste markten, de Verenigde Staten en China, waar in beide landen de verkoop op jaarbasis met 2 % steeg tot respectievelijk 211.000 en 178.000 eenheden.

Elders bleef COVID-19 een impact hebben op de verkoop van Mazda. In Japan daalde de omzet met 18 % op jaarbasis tot 114.000 eenheden, maar bleef stabiel in het derde kwartaal vergeleken met het voorgaande jaar. In Europa* lanceerde Mazda vanaf september 2020 met succes zijn eerste volledig elektrische auto, de MX-30. Bijna één op de tien klanten koos voor deze auto, wat bijdroeg aan een totaal verkoopresultaat van 117.000 exemplaren.

Mazda gaat de uitdaging aan om tegen 2050 CO2 neutraliteit te bereiken op alle gebieden, inclusief product, technologie, productie en verkoop. Om dit te bereiken is elektrificatie een belangrijke pijler binnen de ‘multi-solution’ strategie van Mazda. Tegen 2030 zullen alle Mazda’s, van EV’s, plug-in hybrides en mild-hybride oplossingen tot modellen met RE multi-elektrificatietechnologie, zijn uitgerust met één of andere vorm van elektrificatie.

Voor de eerste drie kwartalen van het boekjaar rapporteerde Mazda een netto omzet van ¥ 1.959,5 miljard (€ 16,0 miljard**) en een bedrijfsverlies van ¥ 32,0 miljard (€ 262,3 miljoen**). Het nettoverlies bedroeg ¥ 78,2 miljard (€ 641,0 miljoen**). Op alle niveaus waren de winsten van Mazda over het derde kwartaal positief.

Om die reden besloot Mazda zijn financiële prognose voor het volledige boekjaar naar boven bij te stellen en een netto omzet van ¥ 2.900,0 miljard (€ 23,6 miljard **) te voorspellen. Als gevolg van verbeteringen in variabele marketingkosten en vaste kosten voorspelt Mazda dat zijn bedrijfswinst break-even zal draaien over het hele boekjaar. Het nettoverlies zal naar verwachting ¥ 50,0 miljard (€ 406,5 miljoen**) bedragen. De verkoopprognose van Mazda voor het volledige boekjaar blijft ongewijzigd op 1,3 miljoen voertuigen.


*     Exclusief Rusland.

**   Bron: geconsolideerde financiële resultaten van Mazda Motor Corporation voor het derde kwartaal van het boekjaar eindigend op 31 maart 2021. Eurocijfers voor de eerste negen maanden worden berekend op € 1 = ¥ 122, voor het hele boekjaar € 1 = ¥ 123.