• Met 8.337 eenheden 51,6 % meer verkopen dan in 2014
     
  • Mazda grootste stijger in top 20 personenautoverkopen
     
  • Succes te danken aan nieuwe producten en ontwikkeling dealernetwerk

 
Mazda heeft in Nederland een zeer succesvol jaar achter de rug. De totale verkopen stegen maar liefst met bijna 52 % ten opzichte van het jaar daarvoor en kwamen uit op 8.337 eenheden, 2.837 meer dan in 2014 (5.500). Door deze aanzienlijke volumestijging groeide het marktaandeel met ruim 30 % van 1,42 % in 2014 naar 1,86 % in 2015. Voor het komende jaar voorziet Mazda een verdere groei van de verkopen met ruim 10 %.

De beste maand was september, waarin Mazda in Nederland een nieuw verkooprecord vestigde met totaal 1.289 verkochte eenheden, een verbetering van het oude record uit juni 2012 met 18 stuks. Ten opzichte van september 2014 was de verkoopstijging 106 %, wat een groei van het marktaandeel betekende van 2,1 % in september 2014 naar 3,6 % in de afgelopen maand september. Aan het eind van die maand had Mazda in Nederland al meer auto’s verkocht dan in heel 2014: 6.298 eenheden.

Daar waar Mazda in Nederland over heel 2015 een groei kende van 51,6 % bleef deze bij de totale markt beperkt tot 15,9 %. Mazda is daarmee in de top 20 van de personenautoverkoop het merk met de grootste stijging in het afgelopen jaar in een omgeving die gedomineerd werd door een sterke groei van de zakelijke markt. In het particuliere segment scoorde Mazda een marktaandeel van 3,58 %.