• In aantal productiefaciliteiten vermindering in maart en april

  • Productie wordt gedeeltelijk verplaatst naar tweede kwartaal van nieuwe boekjaar

Mazda Motor Corporation wil graag zijn diepste medeleven uitspreken voor al degenen die lijden of hebben geleden onder de uitbraak van het coronavirus en betuigt zijn oprechte deelneming aan families die het hardst zijn getroffen.

In reactie op de wereldwijde verspreiding van het coronavirus COVID-19 hebben veel landen hun maatregelen op het gebied van preventie aanzienlijk uitgebreid, waaronder bijvoorbeeld de invoering van een uitgaansverbod, sluiting van detailhandels en beperkingen van bedrijfsactiviteiten. Als gevolg hiervan heeft Mazda besloten om de productie in zijn fabrieken aan te passen vanwege de vertraging bij de levering van onderdelen, de dalende verkopen in overzeese markten en de onzekerheid over toekomstige verkopen.

Mazda zal de productie gedurende 13 dagen opschorten en in de fabrieken in Hiroshima en Hofu slechts acht dagen met een dagploeg werken in de periode van 28 maart tot en met 30 april. Mazda is voornemens een deel van de oorspronkelijk voor deze periode geplande productie over te hevelen naar het tweede kwartaal van het nieuwe boekjaar, dat begint op 1 april en eindigt in maart 2021, of later, afhankelijk van hoe de situatie zich ontwikkelt. Gedurende deze periode zullen alle administratieve handelingen op de gebruikelijke wijze doorgang blijven vinden.

Van de overzeese productiefaciliteiten zal Mazda de Mexico Vehicle Operation, de vestiging in Mexico, vanaf 25 maart ongeveer 10 dagen stilleggen en AutoAlliance (Thailand) Co., Ltd., de locatie in Thailand, voor een soortgelijke periode vanaf 30 maart.

Waar mogelijk worden alle verkoopactiviteiten voortgezet, waaronder in Japan en China. Voor andere regio's, waaronder Europa, worden er passende maatregelen genomen die het lokale beleid respecteren om de verspreiding van het virus te voorkomen dan wel te beperken. Mazda zal er alles aan doen om de impact op de verkoop- en serviceactiviteiten voor zijn klanten te minimaliseren. Daarnaast blijft Mazda werken aan het minimaliseren van de impact van het virus op zijn (lokale) zakenpartners, waar de onderneming altijd op heeft kunnen vertrouwen.

Mazda geeft de hoogste prioriteit aan de gezondheid en veiligheid van gemeenschappen, klanten en werknemers en zal doorgaan met het nemen van maatregelen voor infectiepreventie, zoals telewerken en sterilisatie bij faciliteiten van Mazda en bij zijn dealers.