Gebruiksvoorwaarden

Deze Gebruiksvoorwaarden beheersen de relatie tussen gebruikers en Mazda Motor Belux, Blaasveldstraat 162, 2830 Willebroek, België (hierna “Mazda” genoemd ) met betrekking tot de informatie verstrekt door Mazda Motor Belux via het internetportaal http://www.mazda-press.com (hierna “Mazda Persportaal” of “Website” genoemd).

Gelieve deze Gebruiksvoorwaarden aandachtig te lezen voordat u het Mazda Persportaal consulteert.

Door de Website te gebruiken verklaart u zich akkoord met de Gebruiksvoorwaarden, of u zich nu registreert of niet.

Wijziging in de Gebruiksvoorwaarden

Voor niet-geregistreerde gebruikers gelden de Gebruiksvoorwaarden die gepubliceerd staan op het moment waarop de gebruiker de website bezoekt.

Voor geregistreerde gebruikers gelden de Gebruiksvoorwaarden die van toepassing waren op het moment van registratie door de gebruiker. 

Wijzigingen in de Gebruiksvoorwaarden zullen aan geregistreerde gebruikers via e–mail en/of de Website bekend worden gemaakt. Om van kracht te worden moeten de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden goedgekeurd worden door de gebruiker. 

Als de gebruiker niet akkoord gaat met de wijzigingen, behouden wij het recht voor om de toegang tot de Website op te heffen.

Registratie 

De registratie voor het Mazda Persportaal is voorbehouden voor journalisten en vertegenwoordigers van de pers.

De gebruiker verbindt er zich toe geldige en volledige informatie te verstrekken en zal de rechten die het eigendom zijn van derden tijdens de registratie niet schenden. Schending van de rechten van derden behelst bijvoorbeeld het zonder toestemming gebruiken van persoonlijke informatie of andere informatie van derden, zoals de naam of een e-mailadres van een derde. Meerdere registraties zijn niet toegestaan. 

Als de gegevens verstrekt door de gebruiker wijzigen na de initiële registratie, verbindt de Gebruiker zich ertoe om deze gegevens onmiddellijk aan te passen in zijn of haar account.

Regels voor het gebruik van Paswoorden en Verantwoordelijkheid 

Geregistreerde gebruikers moeten hun gebruikersnaam en paswoord strikt geheim houden en ze beschermen tegen oneigenlijk gebruik door anderen.

De gebruiker en enkel de gebruiker is verantwoordelijk voor de bescherming van zijn paswoord tegen misbruik. Als de gebruiker vaststelt dat zijn of haar paswoord gecompromitteerd werd en/of dat er een risico voor ongeoorloofd gebruik bestaat, zal hij/zij Mazda Motor Belux onmiddellijk op de hoogte stellen. Mazda Motor Belux zal dan de nodige stappen ondernemen om het paswoord in kwestie te blokkeren.

Mazda Motor Belux wijst elke verantwoordelijkheid af voor verlies of schade die voortvloeit uit het ongeoorloofde gebruik van paswoorden, tenzij dergelijk ongeoorloofd gebruik veroorzaakt werd door grove nalatigheid of kwaad opzet vanwege Mazda Motor Belux of een door Mazda Motor Belux gemachtigde persoon of agent.